Hyppää sisältöön

Mitä ripari maksaa?

Valtaosa rippikoulun kustannuksista katetaan kirkollisverolla.

Rippikoulumaksu kattaa vajaan kolmasosan rippikoulun täysihoidosta, vakuutuksista, matkoista ja oppimateriaaleista. 

  • Päivärippikoulun omavastuuosuus on 40 euroa (ateriat ja retkikulut)
  • Leiririppikoulujen omavastuuosuus on 160 euroa

Rippikoulumaksun voi maksaa useammassa erässä. Maksusta voi myös hakea alennusta tai vapautusta, jos perheellä on taloudellisia vaikeuksia. Hakemuslomakkeen voi tulostaa täältä. Voit myös pyytää hakemuksen Hakunilan seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä p. 050 573 6277 tai hakunilan.diakonia@evl.fi tai noutaa kirkkoherranvirastosta.

Hakemus liitteineen palautetaan diakoniatoimistoon sähköpostitse tai tuomalla kirkkoherranvirastoon. Hakemuksen voi myös postittaa osoitteeseen Hakunilan seurakunta, diakoniatyö, PL 67, 01201 Vantaa. 

Hakemukset on palautettava viimeistään 30.4.2024. Vain asianmukaisesti täytetty ja liitteineen palautettu hakemus huomioidaan. Päätöksestä ilmoitetaan huoltajalle. 

// ]]>