Hyppää sisältöön

Vanda svenska församling ordnar tre skribaläger 2024

 

Piispala   

Lägerperiod: Sportlovsveckan 17-23.2. 2024 

Konfirmation: 28.4.2024 i Helsinge kyrka S:t Lars   

   

Houtskär  

Lägerperiod: 10-16.6.2024  

Konfirmation: 8.9.2024 i Helsinge kyrka S:t Lars   

   

Solvalla   

Lägerperiod: 5-11.8.2024 

Konfirmation: 15.9.2024 i Helsinge kyrka S:t Lars

 

Smågrupps-skriba ordnas även hösten 2024 vid behov i Dickursby kyrka dagtid med några träffar och konfirmation i november 2024. För mera information kontakta Ungdomspastor Sini Aschan.  

  

För ungdomar med funktionsvariation finns det dessutom möjlighet att gå i skriftskola på svenska. Skriftskolan ordnas av Kyrkostyrelsen. För mera information kontakta omsorgspräst Claus Terlinden (claus.terlinden@evl.fi). 

   

Vanda svenska församling har dessutom beredskap att ordna privat skriftskola. Ta gärna kontakt!   

 

// ]]>