Hyppää sisältöön

Turvallisuus riparilla

Riparin pelisäännöt

Riparille osallistuminen tulee olla turvallista kaikille. Riparin aikana ryhmän yhteiset pelisäännöt luodaan yhdessä ryhmän kanssa ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan niitä. Riparin käyminen on nuorelle vapaaehtoista, joten riparille osallistuessa ssitoudutaan yhteiseen aikatauluun ja pelisääntöihin. Kaikilla Vantaan seurakuntien ripareilla on muutamia yhteisiä pelisääntöjä. Kaikki päihteet (esim. tupakka, nuuska, sähkötupakka, alkoholi, huumeet) ovat täysin kiellettyjä riparilla. Mikäli nuorella olisi leirillä/päiväleirillä päihteitä mukana, soitamme asiasta välittömästi huoltajalle. Leiri päättyy asianomaisen kohdalta saman tien ja paluukuljetus leirikeskuksesta kotiin jää tällöin riparilaisen kotiväen hoidettavaksi. Olemme myös velvollisia ilmoittamaan alkoholin ja huumausaineiden osalta lastensuojeluviranomaisille ja/tai poliisille. Kaikki Vantaan riparit ovat myös energiajuomattomia.

Riparilaisen turvallisuuskysely

Jotta riparimme olisi turvallinen, täyttävät riparilaisen huoltajat ennen leirin/päiväleirin alkua turvatietolomakkeen. Lomakkeelle tulevat tiedot ovat ainoastaan riparin ohjaajan käyttöön. Turvatietolomake hävitetään asianmukaisella tavalla riparin jälkeen. 

Onko riparilainen vakuutettu?

Seurakunta on vakuuttanut riparilaiset tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa leirimatkojen ajan sekä leirin aikana leirikeskuksen alueella riparin ohjelman mukaisessa toiminnassa. Vakuutus kattaa tapaturman sattuessa terveydenhoitopalvelut, mutta ei sairastumisesta aiheutuvia kuluja, kuten käyntejä lääkärissä tai lääkkeitä. Lääkärikäynneistä leirin aikana sovitaan aina huoltajan kanssa. Riparilaisten tavaroita ei ole seurakunnan puolesta vakuutettu riparin aikana.

Turvallisemman tilan periaatteet

Vantaankosken seurakunnassa on tehty yhdess nuorten kanssa turvallisemman tilan periaatteet. Ne koskevat kaikkea seurakunnan nuorten toimintaa. 

1. Jokainen saa olla oma itsensä.

Olen avoin ja kuuntelen. Saan kysyä ja erehtyä, saan onnistua ja osallistua. Huolehdin osaltani, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

 2. Otetaan kaikki mukaan.

Toivotan kaikki tervetulleiksi, erityisesti uudet mukaan tulevat nuoret. Kohtaan myös tuntemattoman nuoren lämpimästi. Varmistan, että kaikki tuntevat olonsa huomioiduksi. Kohtelen muita, kuten haluaisin itseäni kohdeltavan.

3. Kunnioitetaan toisten tilaa.

Kunnioitan toisten henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. En voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydän tilaa myös itselleni tarvittaessa.

4. Käytetään kunnioittavaa kieltä.

En käytä halventavaa kieltä (leikeissä, sketseissä, huumorissa...). En pilkkaa, halvenna tai nolaa ketään puheillani, käytökselläni tai teoillani. En nimittele ketään. Vähennän kiroilua.

5. Kohdataan toiset ennakkoluulottomasti. 

En tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta, arvoista, taustasta, terveydestä tai perhesuhteista. Annan toisille tilaa myös muuttua.

6. Ilmaistaan omat mielipiteet ja suhtaudutaan toisten mielipiteisiin kunnioittavasti. 

Pohdin, millaisten mielipiteiden esille tuominen on olennaista tilanteessa. Kunnioitan toisten yksityisyyttä ja käsittelen arkoja aiheita kunnioittavasti. Huolehdin osaltani siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Pyydän anteeksi, jos olen loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

7. Ei kuvata toista ilman lupaa.

Jos otan valokuvia tai videoita, varmistan, että se sopii kaikille kuvassa näkyville.

8. Puututaan turvallisemman tilan toimintaperiaatteita rikkovaan toimintaan. 

Olen yhteydessä oman seurakuntani nuorisotyönohjaajaan tai muuhun kirkon työntekijään. Kirkon työntekijät sitoutuvat kuuntelemaan sekä puuttuman turvallisemman tilan periaatteiden vastaiseen toimintaan.

// ]]>