Hyppää sisältöön

Skriftskolan skall vara en trygg miljö för alla involverade.

Skriftskolan följer lokalplanen som uppgörs för tre år i taget och godkänns av församlingsrådet. Nedan kommer länkat den nuvarande lokalplanen före anmälan börjar.

För varje konfirmand och läger skall ett säkerhetsdokument fyllas i. Dessa frågor hjälper oss att veta vem vi skall kontakta ifall något hände runder lägret, ifall konfirmanden har någon medicinering (extremt viktigt ifall det händer något och konfirmanden måste åka till sjukhus), ifall konfirmanden kan simma och annan information som kan vara bra att veta. Informationen behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR och endast de som behöver veta om informationen får den. Den fysiska informationen handhas av ungdomsarbetsledaren som också fungerar som program- och säkerhetsansvarig för alla läger.

Konfirmander täcks av församlingens olycksfallsförsäkring under lägret och transporten till och från lägret. Olycksfallsförsäkringen täcker personskador men inte egendomsskador som kan uppstå.

// ]]>