Hyppää sisältöön

Dagskriftskola eller privat skriftskola kostar inget. deltagaravgiften för att delta i en lägerskriftskola är 150€ per person. I samband med anmälan frågas ockkså efter förmyndarens personuppgifter och e-post etc. Eftersom räkningarna skickas i efterhand per epost är det av yttersta vikt att man har en giltig e-post adress i sin anmälan. Mycket annan information om skriftskolan och vad som är på gång kommer också på mailen.

Ifall man har en sådan situation att priset upplevs som ett hinder kan man ansöka om en friplats till skriftskolan. Blanketter för att ansöka om friplats till skriftskolan kommer att läggas till den här sidan under september månad. Det skall inte vara ett hinder att delta i skriftskolan även om man lever i en ekonomiskt kärv situation utan alla skall kunna delta oberoende av situation.

// ]]>