Uutislistaukseen

Hovioikeus antoi ratkaisunsa Lehtisaaren tonttien maanvuokrista: seurakuntayhtymä voi määritellä vuokrien tason

Ho­vioi­keus on 12.2. an­ta­nut rat­kai­sun­sa maanvuokrakiistaan Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevien Vantaan seurakuntayhtymän omistamien tonttien osalta. 

Lehtisaaren karttakuva.

Lehtisaari sijaitsee Helsingissä.

Ho­vioi­keus on 12.2. an­ta­nut rat­kai­sun­sa maanvuokrakiistaan, joka kos­ki­ Van­taan seu­ra­kun­tayh­ty­män ja seit­se­män asun­to-osa­keyh­tiön vä­li­siä mää­rä­ai­kai­sia maan­vuo­kra­so­pi­muk­sia ja niiden uusia ehtoja Hel­sin­gin Leh­ti­saa­res­sa. Erimielisyydet kos­ki­vat 1960-lu­vul­la sol­mit­tu­jen maan­vuo­kra­so­pi­mus­ten tul­kin­taa ja koh­tuul­li­suut­ta.

Aikaisemmin käräjäoikeus hylkäsi yhtiöiden vaatimukset kokonaan. Seitsemän asunto-osakeyhtiötä ei tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun, vaan vaati uusien maanvuokrasopimusten kohtuullisuuden tarkastelua ja sopimusehtojen muuttamista asukkaiden eduksi. Lisäksi asiassa vallitsi erimielisyys maa-alueiden käyvästä vuokratasosta.  

Hovioikeus ratkaisi vuokrien hinnan maa-alueiden omistajan eli seurakuntayhtymän eduksi. Vuokraehtoihin hovioikeus kuitenkin päätti muutoksia siten, että mikäli vuokralainen ei jatka vuokrasopimusta, seurakuntayhtymän on lunastettava rakennukset niiden käyvän arvon mukaan. 

Lisäksi hovioikeus alensi määrää, jonka asunto-osakeyhtiöt ovat velvollisia maksamaan seurakuntayhtymän oikeudenkäyntikuluista. Muilta osin käräjäoikeuden ratkaisuja ei muutettu.

12.2.2021 13.59