Valitsijayhdistykset Vantaankosken seurakunnassa

Mitä arvoja ja ajatuksia edustavat ne ryhmät, joista on ehdokkaita Vantaankosken seurakunnassa.
Tältä sivulta löydät ryhmien omat esittelyt aakkosjärjestyksessä. 

Vantaankosken seurakunnassa seurakuntavaaleihin 2022 ehdokkaita ilmoitti neljä valitsijayhdistystä:

 • Kokoava seurakunta
 • Sanasta Elämään
 • Sosialidemokraattinen seurakuntaväki
 • Tulkaa kaikki

Kokoava seurakunta (Kok srk)

Tausta: 
Ryhmässä on kaudella 2019–2022 ollut oman ilmoituksensa mukaan ainakin kokoomuslaisia, perussuomalaisia, liberaaleja ja poliittisesti sitoutumattomia.

Arvopohja:  
Koti, Uskonto ja Isänmaa ovat kantavana arvona avoimelle ja rehelliselle toiminnallemme. 

Slogan:  
Sinun kirkkosi keskellä kylää! 

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

 • Keskeisin tavoite oli saada terve ja toimiva sekä kaikille avoin kirkko valmiiksi keskelle kylää! Toteutui! 
 • Tavoite oli saada toiminta mahdollisimman nopeasti jatkumaan uusissa terveissä tiloissa. Toteutui! 
 • Halusimme arkkitehdin suunnitelmista poiketen kullatun ja valaistun ristin kirkon katolle. Toteutui! 
 • Halusimme Suomen ensimmäisen kellopelin Tikkurilan kirkkoon, joka sekä kutsuu tilaisuuksiin että viihdyttää ohikulkijaa sävelmillään. Toteutui!  
 • Halusimme, että kirkonkellojen ääni kuuluu myös kirkon sisällä. Toteutui! 
 • Halusimme diakonian toimivan tehokkaasti seurakuntalaisten apuna. Toteutui! 
 • Halusimme lisätä viestintää digitaalisin keinoin ja mahdollistaa Kirkko ja Kaupunkilehden tilauksen paperisen sijasta digitaalisena. Toteutui! 
 • Halusimme seurakunnan talouden säilyvän vakaana ja työntekijöille ihmisen kokoiset työtehtävät. Toteutui! 

  Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026? 

 • Seurakuntalaisten jumalanpalveluselämän rikastuttaminen ja monipuolistaminen. Haluamme mukaan entistä enemmän seurakuntalaisia myös erilaisiin toimituksiin ja vapaaehtoistehtäviin. 
 • Tarjota seurakuntalaisille sekä hengellistä tukea että positiivisen iloisen vaihtoehdon ja paikan ystävien tapaamiseen. 
 • Tarjota auttavan käden erilaista apua tarvitseville. Olemme niin yksinäisten kuin ikäihmistenkin tuki ja turva sekä rakastava ja kunnioittava kaikkien evl. uskonnon periaatteet ja tavoitteet hyväksyvien yhteisö. 
 • Pidämme talouden tasapainossa. 

Yhteyshenkilö 
Paula Lehmuskallio, paula.lehmuskallio@vantaa.fi, p. 040 510 2286 

Sanasta elämään

Tausta 
Sanasta Elämään on toiminut Vantaalla jo useamman vaalikauden ajan. Osallistumme aktiivisesti myös seurakuntavaaleihin 2022. Sitoutumaton. 

Arvopohja – mille arvoille toimintanne pohjaa? 
Olemme Raamatun arvoihin sitoutunut, kaikkiin ihmisiin tasapuolisesti suhtautuva ja aktiiviseen osallistumiseen rohkaiseva ryhmä. Sanasta Elämään on sitoutunut kirkon rakenteiden ja toiminnan uudistamiseen Raamatun ja kirkon tunnustuksen pohjalta. Monet tekijät velvoittavat seurakuntia toiminnan kehittämiseen ja hallinnon keventämiseen, niin että oman väen lisäksi tavoitetaan uusia ryhmiä. Seurakunnilla on aktiivisella ja ennakkoluulottomalla toiminnalla paljon tavoitettavaa sekä maahanmuuttajien että seurakunnista kauemmaksi erkaantuneiden saavuttamiseksi. Tässä tarvitaan innokkaiden ja vastuullisten työntekijöidemme lisäksi vahvaa maallikoiden panosta sekä laajaa yhteistyötä kirkon järjestöjen ja liikkeiden kanssa.

Slogan/tunnus vaaleissa 
Raamattu – uudistuva ja tavoittava kirkko – kaste, opetus ja kristillinen elämäntapa – poliittinen sitoutumattomuus 

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

 • Koko vaalikauden olemme pyrkineet toiminnassamme rakentavaan ja kunnioittavaan yhteistyöhön kaikkien ryhmien kanssa.
 • Olemme rakentaneet seurakuntien työtä viisaalla budjetoinnilla, jotta seurakuntaa palvelevaa toimintaa ei tarvitse supistaa.
 • Olemme puolustaneet kirkon virallisten lähetysjärjestöjen yhdenvertaista oikeutta kansainvälisen työn määrärahoihin. 
 • Kirkon päätösten mukaan olemme korostaneet, että avioliitto on miehen ja naisen liitto.
 • Tuemme ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja toivomme, että seurakunnissa hyvä työ yksinäisiksi itsensä kokevien piirissä vahvistuisi.
 • Ilo evankeliumista ja Raamatun opetus ovat paras kannustin kestävään seurakuntatyöhön. 

Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026? 

 • Kirkon tärkein tehtävä on kertoa sanoma evankeliumista, kutsua kaikkia armon yhteyteen ja uskomaan Jeesukseen.
 • Työmme on kestävää sitoutuessaan luterilaiseen tunnustukseemme.
 • Haluamme, että kaikilla seurakunnilla on toimivat ja myös terveysturvalliset tilat.
 • Tuemme tasapuolisesti kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä.
 • Huomioimme rakentavan yhteistyön ja etsimme yhteisiä toimintatapoja, jotka mahdollistavat seurakuntalaisten aktiivisen osallistumisen ja seurakunnan jalkautumisen ihmisten keskelle.
 • Seurakuntien ja sen piirissä toimivien eri hengellisten liikkeiden yhteisenä tehtävänä on olla rohkeasti armon asialla. 

Sanasta elämään -verkkosivu (avautuu uuteen välilehteen)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kotisivuilta löytyy myös Sanasta Elämään -esittelyvideo.

Yhteyshenkilö  
Jarno Tepora, p. 040 554 2807 jarno.tepora@helsinki.fi sekä info@sanastaelamaan.fi
Vantaankosken seurakunnassa myös Markku Laakso, p. 040 862 1721, markku.t.laakso@gmail.com

Sosialidemokraattinen seurakuntaväki

Tausta  

Sosialidemokraattisesti ajattelevia ehdokkaita ja seurakunta-aktiiveja

Arvopohja – mille arvoille toimintanne pohjaa? 

Sosialidemokraattinen arvopohja: tasa-arvo, solidaarisuus, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus

Slogan/tunnus vaaleissa 

Kansankirkko − Apuna ahdingossa, tukena elämässä

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

 • Diakoniatyötä on edistetty ja erityisesti on keskitytty heikoimmista huolehtimiseen koronan keskellä.
 • On edistetty monimuotoisia jumalanpalveluksia ja lapsi- ja nuorisotyötä on Vantaalla lisätty. Olemme myös edistäneet eri tavoin tasa-arvoa vähemmistöjä kohtaan. 
 • Uusien osin pysyvien toimintatapojen löytäminen seurakuntatyöhön on ollut tärkeää koronan puristuksessa.
 • Taloutta on vakautettu. Investoinneista ja korjausvelasta huolimatta perustyön laatu on säilynyt hyvänä. 

Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026? 

 • Seurakunnat ovat rakentamassa parempaa maailmaa kaikille, rauhanvälittäjänä. Tarvitaan sovintoa, siltojen rakentamista ja rauhanviestiä. Turvallinen yhteiskunta rakennetaan yhdessä. Epävarmassa maailmassa hengellisyys antaa ihmisille toivoa ja turvaa tähän hetkeen sekä tulevaisuuteen.
 • Vapaaehtoisille on annettava yhä enemmän mahdollisuuksia toimia – vahvistaen siten auttamisen tahtoa.
 • Seurakunnilla pitää olla aktiivinen rooli monikulttuurisen ja monikansallisen kaupunkimme asukkaitten ohjaamisessa yhteisöllisyyteen, suvaitsevaisuuteen ja vuorovaikutukseen.
 • Kirkon ja seurakuntien on jalkauduttava lähemmäksi lasten, nuorten ja perheiden arkea.
 • Seurakunnan tilaisuuksien sisältöä on kehitettävä ja etsittävä uudella tavalla puhuttelevia muotoja. Tapahtumien ajoituksessa on otettava huomioon urbaanin 24/7 elämänmuodon haaste. Erityisesti on toteutettava nuorille aikuisille valmistettuja messuja.

Verkkosivu (avautuu toiseen ikkunaan)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Viljami Kammonen, viljami.kammonen@sdp.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä, p. 050 574 0461

Tulkaa kaikki

Tausta

Sitoutumaton

Arvopohja

Tulkaa kaikki -liike on Suomen ev.lut. kirkon jäsenten valtakunnallinen verkosto, joka edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja avointa päätöksentekoa kirkossa. Erityisesti kirkollisten vaalien kautta. 

Tulkaa kaikki liike on perustettu verkostoksi, jonka tavoitteena on uudistaa kirkkoa tasa-arvoisempaan suuntaan. Me uudistusta kaipaavat voimme yhdistää voimamme ja ottaa entistä suuremman vastuun kirkostamme. Mukaan kutsutaan yli herätysliike-, puolue- ja muiden rajojen kaikkia, jotka allekirjoittavat ohjelmamme. Toivomme uudistusliikkeen vahvistavan sitoutumista kirkkoon ja sen työhön.

Kannatamme tasa-arvoisen avioliittolain toteuttamista kirkossa ja haluamme, että meillä on tasa-arvoinen papisto sukupuoleen katsomatta. Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista kirkossa kaikilla tasoilla.

Toimimme luomakunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirkossa. 

Tuemme ehdokkaaksi asettumista kirkon vaaleissa, peräänkuulutamme vaaliohjelmien läpinäkyvyyttä kaikkien ryhmien osalta ja pyrimme nostamaan äänestysprosenttia.

Haluamme myös luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille. Kristuksen kirkko on kaikille.

Haluamme, että kirkon päätöksenteossa näkyy seurakuntalaisten moninaisuus. On tärkeää, että päätöksentekoon osallistuu myös nuoria.

Slogan/tunnus vaaleissa

Kristuksen kirkko on kaikille

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

 • Olemme ajaneet päätöksenteon avoimuutta mm. vaatimalla julkisia kokouksia striimatuksi ja pyytämällä pöytäkirjoja nettiin.
 • Olemme vaatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimista ja noudattamista ja puuttuneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään.
 • Olemme yrittäneet leikata sellaisten lähetysjärjestöjen avustuksiac, jotka syrjivät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä eivätkä hyväksy naispappeutta.

Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026?

 • Samaa sukupuolta olevat parit pääsevät naimisiin kaikissa Vantaan seurakunnissa ja kaikissa Vantaan kirkoissa ja muissa tiloissa. Vihkimistä varatessa ei kysytä vihittävien sukupuolta.
 • Kirkon varausjärjestelmiä ja palveluita kehitetään paremmin saavutettavaksi myös joustavasti netin välityksellä.
 • Naisia tai seksuaalivähemmistöjä syrjiviä lähetysjärjestöjä ei enää rahoiteta seurakunnan varoilla.
 • Kaikissa seurakunnissa tulee toimia aktiivisesti jotta kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. 
 • Vantaan seurakuntayhtymän metsiä tulee hoitaa huomioiden virkistysarvot, luonnon monimuotoisuus ja hiilinielujen lisääminen, avohakkuita ei tehdä. 
 • Kaikessa seurakunnan päätöksenteossa tehdään lapsivaikutusten arviointia
 • Kaikessa seurakunnan päätöksenteossa tehdään sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia.
 • Kaikissa kirkon tilaisuuksissa tulee noudattaa turvallisemman tilan periaatteita.
 • Seurakuntatyössä on huomioitava ja järjestettävä tapahtumia toimintarajoitteisille.

Tulkaa kaikki -verkkosivut (avautuu uuteen välilehteen)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteyshenkilö 
Laura Häggblom, laura.haggblom@iki.fi
Vantaankosken seurakunnassa myös: Elina Nykyri, elina.nykyri@gmail.comLinkki avautuu uudessa välilehdessä, p. 041 539 6220