Uutislistaukseen

Pyhän Annan lastenkirkko päätettiin myydä ja ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto piti toimikautensa viimeisen kokouksen 29.11.2022.

kirkot-163sp.jpg

Kuva: Sini Pennanen.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Pyhän Annan lastenkirkko myydään tehdyn tarjouksen mukaan yrittäjä Olavi Kumpulaiselle. Kirkon tontti vuokrataan samalla 50 vuodeksi. Vantaan Itä-Hakkilassa sijaitseva kirkko on ollut suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi vuodesta 2015.

Talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Vantaan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodeksi 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2023–2025.

Talousarviossa toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2023 on arvioitu 36,9 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen kokonaismääräksi vuodeksi 2023 on arvioitu 14,9 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan saatavan 29,5 miljoonaa euroa, joka on noin 1 % pienempi kuin vuoden 2022 talousarviossa ja 3 % pienempi kuin 2021 tilinpäätöksessä. Vuosina 2024–2025 kirkollisverotulojen arvioidaan vähentyvän.

Talousarvion 2023 käyttötalouden nettomenokehys on 0,8 % pienempi kuin vuoden 2022 käyttötalouden nettomenokehys.

Vuosien 2024–2025 käyttötalouden menokehyksen muutokseksi esitetään plus kahdesta miinus viiteen prosenttia vuodessa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Vuonna 2023 kiinteistöinvestoinnit ovat korkeintaan 10,8 miljoonaa euroa. Vuodesta 2024 eteenpäin kiinteistöinvestoinnit suunnitellaan korkeintaan noin 4,5 miljoonan vuositasolle. Myyrmäen kirkon peruskorjaus on ensi vuoden suurin kiinteistöinvestointi.

 

Neljä kehittämishanketta sai rahoitusta

Neljä Vantaan seurakuntien kehittämishankketta sai rahoitusta vuodelle 2013. Hankkeet ovat Länsi-Vantaalla ikäihmisille apua tarjoava vapaaehtoisten keikka-apu, hengellisyyttä verkossa ja luonnossa vahvistava Sielun latauspiste, kasteeseen liittyvän viestinnän kehittäminen ja monikielisen viestinnän kehittäminen.

Kehittämishankkeiden tavoitteena on vahvistaa seurakuntien yhteistä tekemistä sekä kokeilevaa ja innovatiivista työtapaa.

 

Lähetysmäärärahoja saavat kaikki kirkon lähetysjärjestöt

Yhteinen kirkkovaltuusto keskusteli edellisvuosien tapaan pitkään ensi vuoden lähetysmäärärahojen jaosta. Vantaan seurakunnat antavat verotuloistaan 2,5 prosenttia kirkon kansainväliseen työhön. Ensi vuonna tämä summa on 653 000 euroa. Noin puolesta tästä summasta päättävät seurakuntaneuvostot. Yhteisen kirkkovaltuuston päätettävänä oli 336 582 euron tukisumma. Äänestyksen perusteella tukea päätettiin jakaa kaikille kirkon lähetysjärjestöille. Äänestystulos oli 29–13. Äänestyksessä hävinneen vastaesityksen mukaan tukea olisi myönnetty vain Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle. Vastaesityksen mukaan muut viisi muuta järjestöä suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöjen parisuhteisiin ja neljä niistä ei hyväksy naispappeja.

29.11. pidetty kokous oli yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden viimeinen kokous. Vuoden 2023 alussa aloittavat marraskuun seurakuntavaaleissa valitut uudet luottamushenkilöt.

30.11.2022 11.17