Uutislistaukseen

Pyhän Annan lastenkirkosta on saatu ostotarjous

Kirkkorakennus tulisi ostajan mukaan säilymään kristillisessä käytössä.

kirkot-164sp-0.jpg

Kuvat: Pyhän Annan lastenkirkossa on paljon lasten tekemää ja lapsille suunnattua taidetta.

Yksityishenkilö on tehnyt Vantaan seurakuntayhtymälle ostotarjouksen Pyhän Annan lastenkirkosta, joka on Itä-Hakkilassa sijaitseva, Hakunilan seurakunnan käytössä ollut erityisesti lapsille suunnattu kirkko. Kirkko on ollut pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi vuodesta 2015. Ostajaehdokas on saanut käyttöönsä kaikki kiinteistöön ja sen kuntoon liittyvät selvitykset. 

Tontti säilyisi Vantaan seurakuntayhtymän omistuksessa. Kirkkorakennuksen ostaja vuokraisi maapohjan 50 vuoden maanvuokrasopimuksella. Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunta esittää kirkkorakennuksen myyntiä ostotarjouksen perusteella. Hakunilan seurakuntaneuvosto antaa esitykseen vielä lausunnon. Asia päätetään yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn kautta yhteisessä kirkkovaltuustossa. 

Kirkkorakennus säilyisi kristillisessä käytössä 

Ostotarjouksen tekijän mukaan rakennusta tullaan käyttämään jatkossakin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen kristillisenä hengelliseen toimintaan tarkoitettuna tilana. 

Pyhän Annan lastenkirkosta tehdyn lapsivaikutusten arvioinnin perusteella on todettu, että lastenkirkolla on ollut ainutlaatuinen merkitys alueen ihmisille sekä myös laajemmin lasten kirkkona. Kirkko on kuitenkin ollut käyttökiellossa pitkään. Kirkon tyhjänä pitäminen ei ole ollut lasten, eikä kenenkään muunkaan etu. Koska seurakuntayhtymällä ei ole investointiohjelman mukaisesti mahdollisuutta korjata Pyhän Annan lastenkirkkoa, kirkon myynti antaa mahdollisuuden uudelle omistajalle korjata kirkon käyttökuntoon palvelemaan eri-ikäisiä ihmisiä. 

Pyhän Annan lastenkirkko (ent. Itä-Hakkilan kirkko) on rakennettu v.1968 ja sen on suunnitellut arkkitehti Göran Malmström. Rakennus on peruskorjattu vuonna 2004, jolloin kirkko muutettiin nykyiseen muotoonsa ja vihittiin lastenkirkoksi. 

Kuvat Sini Pennanen

20.9.2022 09.06