3. vaalisija Olarin seurakunnan seurakuntapastori Jussi Koski

Koski on suorittanut teologian maisterin tutkinnon 2008, pastoraalitutkinnon 2017 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 2018. Papiksi hänet on vihitty 2010. 

  • Olarin seurakunnan seurakuntapastori vuodesta 2010
  • Espoon seurakuntayhtymän mediapastorina 80% ja 20% Olarin seurakunnan seurakuntapastorina 2019–2020
  • kokemusta johtotehtävistä Tubecon Suomesta 2017–2020, Suomen videovaikuttajista 2017–2020 ja Emergo oy:stä 2020 alkaen.

Jussi Kosken vaalisivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Jussi Koski.

YouTube-video

Millä kolmella tavalla kehittäisit Rekolan seurakunnan merkitystä alueen ihmisten elämässä?

Kasvokkain kohtaaminen on tärkeää ja luovuttamatonta. Maailma kuitenkin digitalisoituu ja verkko on yhä enemmän paikka jossa ollaan, eletään ja jaetaan. Meidän pitää ymmärtää tätä todellisuutta entistä paremmin ja olla siellä vahvasti läsnä. Rekolan seurakunnalla ei voi olla merkitystä alueen ihmisten elämässä, jos se ei ensinkään ole heille olemassa.

Kirkon sanoma kaikuu tyhjissä holveissa jos se ei pohjaudu lähimmäisenrakkauteen.  Seurakunnalla on paljon paremmat mahdollisuudet tulla merkitykselliseksi, jos sen sanoma näkyy sekä meidän sanoissa että teoissa. Kirkkoherrana huolehdin siitä, että meillä on alueella entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa näitä molempia.

Tähän tarvitaan meitä kaikkia. Yhteistyötä ja verkostoitumista alueella kehittäisin edelleen. Kun me yhdessä alueen ihmisten ja muiden toimijoiden kanssa toimimme hyvän puolesta, se luo vahvaa merkityksellisyyttä.

Millainen teologia sinua ohjaa?

Olen saanut ammentaa hengellisyyteeni monelta suunnalta. Tutuksi on tullut mm. karismaattisuus, Taizé ja herättäjäjuhlatkin. Kilometrien karttuessa mittariin kodiksi on kuitenkin muodostunut paikallisseurakunnan toiminta. Varmasti monipuolisesta hengellisestä taustastani johtuen yhteydenrakentaminen on tullut teologisen ajatteluni keskiöön. Yhteys sekä toisiin ihmisiin että Jumalaan on kristinuskon ytimessä. Liian usein se kuitenkin pysähtyy meidän ihmisten asettamiin muureihin. Me olemme erilaisia, mutta kaiken keskiössä oleva Kristus ja rakkaus yhdistää meitä.

Mitä kirkossa haluaisit säilyttää ja mitä muuttaa?

Kirkolla on ytimessään maailman tärkein tehtävä, jonka se on Jeesukselta saanut. Tämä pelastuksen ja rakkauden tehtävä on kirkolle luovuttamaton lähtökohta. Muuten se hukkaa ytimensä ja siitä seuraa hutkimista vähän joka suuntaan. Tähän ytimeen palaamista ja siitä nousevaa intoa me tarvitsemme jälleen.
Meillä on kuitenkin esteitä, jotka tämän tehtävän toteuttamista estää. Mm. kirkon työkulttuurissa, yhdenvertaisuudessa ja sanoman nykyaikaan paketoimisessa kirkolla on vielä paljon kehitettävää.

Miten itse pitäisit yhteyttä seurakuntalaisiin ja alueen ihmisiin?

Asun alle 10 minuutin päässä Rekolan kirkolta ja uskon vahvasti siihen että kirkkoherran on tärkeää olla osa seurakuntaansa, oli kyse sitten kauppareissusta Päiväkummussa tai ajan viettäminen Koivukylän ostarin liepeillä oleskelevien kanssa. Sen lisäksi yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ja sosiaalisen median useat eri alustat, kuten YouTube, Instagram ja paikalliset Facebook-ryhmät ovat väyliä, joita vahvasti ottaisin käyttöön. Oma kirkko ja seurakunnan omat sivut ovat tärkeitä, mutta emme voi odottaa ihmisten tulevan meidän luoksemme. On tärkeää suuntautua ulospäin ja pitää yhteyttä sekä fyysisesti että digitaalisesti.

Miksi juuri sinusta tulisi hyvä kirkkoherra Rekolaan?

Haluan panostaa Rekolan seurakuntaan täydestä sydämestäni ja 42-vuotiaana voin sitoutua Rekolan seurakuntaan myös pitkäksi aikaa. Merkittävän media- ja viestintäyrityksen ja toisaalla messuyhteisön johtajana olen kokenut sekä työyhteisön että hengellisen johtamisen haasteita monialaisesti. Kirkkoherrojen hengellistä johtajuutta olen tutkinut myös yliopistolla. Perheeseeni kuuluu vaimoni lisäksi kolme poikaa. Arjen järjestämisestä ja organisoinnista olen myös oppinut paljon rakkaiden lastemme kautta. (Lisää tietoja minusta löydät osoitteesta www.jussikoski.fi)

Minussa Rekolan seurakunta saa kirkkoherran, joka yhtä aikaa arvostaa kirkon juuria ja katsoo dynaamisesti tulevaisuuteen. Näen meillä Rekolan seurakunnassa paljon mahdollisuuksia! Yhdessä rakennamme Jeesuksen kanssa huomisen seurakuntaa. Ollaan yhteydessä.

 

Katso Youtubesta su 29.5. pidetty Jussi Kosken vaalinäyte Linkki avautuu uudessa välilehdessä