1. vaalisija: Hakunilan seurakunnan kappalainen Harri Nurminen 

Nurminen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon 2008, pastoraalitutkinnon 2014 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 2015. Papiksi hänet on vihitty 2008.

  • Hakunilan seurakunnan seurakuntapastori 2010–2014
  • vs. kappalainen 2014–2016
  • kappalaisena vuodesta 2017 alkaen
  • toimitusjohtajana Suomen maisemarakentaja oy:ssä 1987–2009. 

Harri Nurmisen vaalisivut

Harri Nurminen.

YouTube-video

1. Miten kehittäisit Rekolan srk:n merkitystä alueen ihmisten elämässä? Mainitse kolme asiaa.

1. Seurakunta sinne missä ihmiset ovat.
Olisiko mahdollista mennä sinne, missä on paljon alueen ihmisiä. Rekolan seurakunnan nuorisotyö onkin jo hienosti jalkaantunut koulumaailmaan. 
Voisivatko seurakunnan työntekijät, kuten papit ja diakoniatyöntekijät joskus päivystää yksin tai yhdessä City-marketin tiloissa tai ostarin pihalla. 
Kapakassa papin paita ei jätä ketään kylmäksi, yksin ei tarvitse istua. Ihmisillä on valtava tarve päästä puhumaan papille ja muulle seurakunnan edustajalle, heille turvallisessa ympäristössä. 
Kaikki kylätapahtumat, kuten Myllytapahtuma ja alueen järjestöjen tempaukset ovat luonteva paikka seurakunnalle olla paikalla.  
Alueella toimivia järjestöjä – eläkeläisjärjestöjä, MLL.n porukkaa, Leijonia, urheiluseuroja, etnisiä kirkkoja jne. - voisi hyvin kutsua vaikkapa omiin kutsuvierasmessuihin Rekolan kirkolle. Yleensä järjestöt ovat mielissään, kun heitä huomioidaan.
2. Lisää Raamattuun pohjautuvaa opetusta.
Jokainen ihminen kaipaa tasapainoa, onnea, iloa ja merkitystä elämälleen. Usein me vain etsimme sitä vääristä paikoista. Todellisuudessa jokainen ihminen kaipaa sisimmässään yhteyttä Luojaansa, Jumalaansa.
Jumalalle jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas. Sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta on todellinen ilosanoma. Jumalaa ja ihmistä erottava muuri on kaadettu. Ihmisen velka on maksettu. Kuoleman ja pahan valta on murskattu. Seurakunnan tehtävä on alusta asti ollut kertoa tämä ihmisille. 
3. Kaikki mukaan toimimaan.
Jumalan kirkossa kukaan ei ole tarpeeton tai yhdentekevä. Seurakunta on syntisten sairaala. Jumala käyttää heikkoja, epäonnistuneita, elämän kolhimia ja virheitä tekeviä ihmisiä. Jumalalla on töitä kaikille. Sinua tarvitaan. Ihminen rakastetaan Jumalalle auttamalla, vierellä kulkemalla, kuuntelemalla, rukoilemalla ja kertomalla Jumalan rakkaudesta.
Tähän rakkauden työhön haastan kaikkia meitä seurakuntalaisia mukaan omilla vahvuuksillamme ja heikkouksillamme. 

2. Millainen teologia sinua ohjaa?

Uskonpuhdistuksen keskeiset periaatteet. Yksin Kristus, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Raamattu.
-Yksin Kristus. Kristuksen ristinkuolema maksoi velkamme. Pääsiäisen ihme muutti kaiken. Ylösnoussut Kristus voitti pahan ja kuoleman voimat ja niiden vallan meihin.
-Yksin uskosta. Usko Kristukseen riittää, muuta tietä ei ole. Kristus on ainoa tie Jumalan luokse.
-Yksin armosta. Paras ja pyhinkään meistä ei kestä omalla yrittämisellä Jumalan edessä.  Armoa ei voi ansaita, muuten se ei olisi armoa. Armo on Jumalan lahja, jonka voimme ja saamme vain ottaa vastaan. -Yksin Raamattu. Siinä Jumala ilmoittaa meille itsensä ja tahtonsa. Raamattu on kristityn uskon ja elämän ylin auktoriteetti.

3. Mitä haluaisit kirkossa säilyttää ja mitä muuttaa?

- Haluan säilyttää kirkon perustan, Raamatun arvovallan: ” Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa.” ( Kirkkolaki 1.1. )

- Lähetystyön merkitys on kaventunut huolestuttavasti kirkossamme. Se on kuitenkin kirkon päätehtävä ja olemassolonsa perusta.  Kirkko ja seurakunta ilman lähetystyötä on kuollut. Vesi, joka ei virtaa pilaantuu nopeasti. Lähetyskenttä alkaa jo kotiovelta, sen molemmilta puolilta. Ilosanoma kuuluu jokaiselle. Se on kaikkien maailman ihmisten luovuttamaton perusoikeus. Diakonia ja opetus kulkevat tässä työssä käsikädessä.

- Seurakuntalaisille pitää antaa vielä enemmän vastuuta, luottamusta ja mahdollisuuksia toimia kirkossa. Kirkon ovien avaimet kuuluvat myös aktiivisille seurakuntalaisille, ei vain palkatuille työntekijöille.

- Miehetkin pitää huomioida kirkossa. Tarvitsemme lisää myös ”äijä-energiaa”.

4. Miten itse pitäisit yhteyttä seurakuntalaisiin ja alueen ihmisiin?

- Minulle voi koska tahansa soittaa tai muuten ottaa yhteyttä. En voi aina heti vastata, mutta otan varmasti yhteyttä takaisin.
- Pyrin olemaan pappina paikalla siellä missä ihmisetkin ovat ja osallistumaan alueen toimintaan ja tapahtumiin.
- Seurakunta tavoittaa lähes kaikki alueen ihmiset henkilökohtaisesti kristillisissä toimituksissa. Panostaisin siihen, että kaikilla työntekijöillä suntioista pappeihin on riittävästi aikaa kohdata nämä ihmiset laadukkaasti kaikessa toiminnassa ja erityisesti toimituskeskusteluissa, kaste- ja vihkijuhlissa sekä muistotilaisuuksissa
- Kutsuisin alueella toimivia erilaisia yhteisöjä kutsuvierasmessuihin tai muihin seurakunnan tapahtumiin. Näin tavoitetaan erilaisia ihmisiä ja saadaan heitä seurakunnan yhteyteen.

5. Miksi juuri sinusta tulisi hyvä kirkkoherra Rekolaan?

-  Tulevaisuuden talouden haasteet aiheuttavat suuria paineita pienten seurakuntien yhdistämiseksi isompiin seurakuntiin. Vankka kokemukseni johtamisesta ja talouden hallinnasta vaikeinakin aikoina sekä Vantaan seurakuntayhtymän toiminnan tunteminen, auttavat taistelemaan itsenäisen Rekolan seurakunnan puolesta.
- Kokemukseni kautta arvostan paljon niin palkattujen- kuin vapaa-ehtoistenkin työntekijöiden panosta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yhteistyössä on voimaa ja tulevaisuus.
- Yritysmaailmassa koeteltu hyvä paineensietokykyni auttaa löytämään toimivia ratkaisuja silloinkin kun kohdataan ongelmia ja ristiriitoja.
- Työkokemukseni Venäjällä, Virossa, Intiassa, Kiinassa ja lukuisten erilaisten etnisten seurakuntien parissa antaa hyvän pohjan rikkaaseen ja toimivaan yhteistyöhön eri kulttuureista tulevien kristittyjen ja eri uskontoja edustavien ihmisten kanssa. 
- Vahva teologinen osaaminen.
- Rento ote ja huumori.

 

Katso Youtubesta su 15.5. pidetty Harri Nurmisen vaalinäyte Linkki avautuu uudessa välilehdessä