Kirkkoherran vaali Rekolan seurakunnassa

Missä ja milloin äänestetään?

Varsinainen vaalipäivä

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 12.6.2022. Äänestyspaikka on Rekolan kirkossa, Kustaantie 22. Kirkkoherran vaali alkaa sunnuntaina 12.6.2022 välittömästi jumalanpalveluksen jälkeen noin kello 11 Rekolan Pyhän Andreaan kirkossa ja päättyy kello 18. 

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (esim. passi, ajokortti, henkilökortti).

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään ma–pe 6.–10.6.2022.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa (Kustaantie 22 D, 01400 Vantaa) maanantaista 6.6.2022 perjantaihin 10.6.2022 joka päivä kello 9–18.

Asolan seurakuntatalossa, Asolantie 6, 01400 Vantaa, voi äänestää torstaina 9.6.2022 kello 12–15.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään perjantaina 3.6.2022 kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 09 830 6700.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (esim. passi, ajokortti, henkilökortti).

Kuka saa äänestää?

Vaalissa on äänioikeus viimeistään vaalipäivänä 12.6.2022 18 vuotta täyttäneillä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä, jotka on merkitty Rekolan seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 3.4.2022.