Uutislistaukseen

Korona-ajasta kärsineitä nuoria autetaan Vantaalla Yhteisvastuukeräyksellä

Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022.

Yhteisvastuukeräyksen kampanjakuva, jossa pojan kasvojen edessä on teksti Lahjoita mulle huominen.

Maailmanlaajuinen pandemia on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea kovalla kädellä niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana.

Kirkon tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten ahdingon ja yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt. Keräyksen tuotoilla autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria.

– Tiedämme koululaiskyselyn pohjalta sekä yksittäisistä kohtaamisista nuorten kanssa, että yksinäisyys ja ahdistus ovat kasvaneet yläkouluikäisten nuorten keskuudessa, sanoo diakoni Auli Kekoni Vantaankosken seurakunnasta.

Keräyksen tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.

Osa nuorista uhkaa pudota yhteisön ulkopuolelle

Kaksi vuotta rajoitettua elämää on pitkä aika nuorten keskuudessa. Nuoren voi olla aikuista vaikeampi palauttaa mieleen tai edes osata todeta niitä mahdollisuuksia, joista ovat pandemian vuoksi joutuneet luopumaan. 

Auli Kekoni nostaa esille, että pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat kohdelleet nuoriakin eri tavalla.

– Monet nuoret ovat pärjänneet korona-aikana hyvin tai ainakin kohtuullisesti hyvien sosiaalisten kontaktien ja monipuolisen harrastamisen vuoksi. Rajoitukset ovat vaikuttaneet pahimmin niihin nuoriin, joilla on jo valmiiksi haasteita. Eli erityisesti pitäisi panostaa nyt niihin nuoriin, jotka ovat jämähtäneet yksin kotiinsa. Niihin, joilla ei ole digiosaamista tai samanlaista sosiaalista kyvykkyyttä, kuin pärjäävillä nuorilla, hän sanoo.

Yhteisvastuulla 2022 lisää aikuisten tukea nuorten arkeen

Suomessa keräysvaroin on tarkoitus laajentaa etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio Saappaan toimintaa uusille paikkakunnille ja toimintaa levitetään myös kouluihin. Keräysvaroin laajennetaan myös valtakunnallisesti toimivaa NettiSaapasta, jossa vapaaehtoiset etsivät aikuista kuuntelijaa kaipaavia nuoria eri sosiaalisen median alustoilla.

Vantaan seurakunnissa Yhteisvastuukeräyksestä vastaava Hakunilan kirkkoherra Hans Tuominen kertoo, että seurakunnat tulevat miettimään tapoja, joilla lasten ja nuorten hyvinvointia voisi lisätä eri tavoin. Keräyksen tuotosta käytetään 20 prosenttia paikallisten seurakuntien auttamistyöhön. 

– Esimerkiksi Rekolan seurakunnassa aloitetaan tarjota walk in -periaatteella ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa nuorille. Tästä on kokeiltu onnistuneesti mm. Tampereen seurakunnissa, Tuominen kertoo.

Vantaalla varoja voidaan käyttää myös mm. diakonia-avustuksiin lapsiperheille sekä kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavaan Nuorisotyö raiteilla -hankkeeseen, jossa nuorisotyöntekijäparit liikkuvat pääkaupunkiseudun junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit, poliittisten selkkausten seuraukset sekä suuronnettomuudet.

Tämänvuotisessa keräyksessä esillä on erityisesti KUA:n työ Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan väkivaltaisuuksia paenneet perheet ovat palaamassa takaisin.

Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voi lahjoittaa monin tavoin

Koronatilanteen vuoksi perinteisiä lipaskeräyksiä ja varainkeruutapahtumia ei voida ainakaan keräyksen alussa järjestää.

Koronan aiheuttama poikkeustila on pienentänyt huomattavasti keräystuottoja, kun mm. konsertteja ja muita varainkeruutapahtumia ei ole voitu järjestää normaalisti. Vuonna 2019 Vantaalla kerättiin yli 75 000 euroa. Ensimmäisenä koronavuonna 2020 keräys ehti alkaa ennen pandemiaa ja tuotto oli noin 52 000 euroa. Vuonna 2021 Vantaalla kerättiin noin 32 000 euroa ikäihmisten auttamiseen.

Perinteisten keräysmuotojen sijaan lahjoittaminen on siirtymässä verkkoon, ja seurakunnat ovat keksineet uusia toteutuksia varainkeruuseen. Hakunilan seurakunta myy keräyksen hyväksi vantaalaisen Black Bean Roasteryn tummaa ja keskipaahtoista kahvia Iloa ja toivoa -nimellä ja Sipoonkorven Högbergetin kuvalla varustetulla etiketillä. Korson seurakunnassa voi 6.2. alkaen osallistua "Yllytä hulluttelijaa" -haasteeseen, jossa hulluttelijalla on edessään leipomisurakka, jonka suuruuden määrää seurakuntalaisten lahjoittama rahamäärä. Hulluttelijana on seurakuntalaisten äänestyksen mukaan joko laskiaispullia silmät kiinni leipova pappi tai taatelikakkuja tehtaileva seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja.

Perinteisempiäkin tempauksia on suunnitteilla, kuten laskiaisrieha Ylästön seurakuntatalolla 27.2., renkaidenvaihtotempaus Hämeenkylän kirkolla 2.4. tai Yhteisvastuugolf-hyväntekeväisyyspeli 30.5. Keimola Golfissa.

– Moni kiitteli jo viime vuonna, että pystyi lahjoittamaan Yhteisvastuulle oman kotiseurakunnan kautta helposti esim. MobilePaylla tai verkossa, sanoo kirkkoherra Hans Tuominen.

Lue lisää keräyksestä ja lahjoita www.vantaanseurakunnat.fi/yhteisvastuu

31.1.2022 09.00