Uutislistaukseen

Metropolian ja Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteistyösopimus uudistusallekirjoitettiin

Seurakuntien oppilaitostyöntekijät tekevät työtään osana Metropolian opiskelu- ja henkilöstön hyvinvointitoimintaa jatkossakin. 

Yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuuden läsnäolijat kuvassa.

Yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa oli paikalla kunkin organisaation edustajia.

Metropolia Ammattikorkeakoululla sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien välillä on ollut yhteistyösopimus jo vuodesta 2012. Yhteistyöhön on oltu molemmin puolin tyytyväisiä, joten sopimus haluttiin uusia samansisältöisenä kuin vuoden 2012 sopimus.

Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisten palveluiden johtajat Stefan Forsén, Eero Jokela ja Kirsi Rantala sekä toimitusjohtaja-rehtori Riita Konkola allekirjoittivat sopimuksen Myllypuron kampuksella perjantaina 24.9.2021

Kuten aiemminkin jokaisesta seurakuntayhtymästä on oma oppilaitospappi Metropolian Helsingin, Espoon ja Vantaan kampuksilla. Samat oppilaitospapit jatkavat: Myllypuron ja Arabian kampuksella Tiina Kaaresvirta, Karamalmilla Jyri Hakala sekä Myyrmäessä Jukka-Mikko Karjalainen ja Hanna Vuollo.

Oppilaitostyöntekijät tekevät työtään osana Metropolian opiskelu- ja henkilöstön hyvinvointitoimintaa. Toiminnan piirissä on sekä opiskelijat että oppilaitosten henkilökunta, yhteensä n. 17 000 henkilöä, josta Vantaallakin 4000. Metropoliassa tavoitetaan erityisesti nuoria aikuisia. Oppilaistostyössä tuetaan henkilöstöä, järjestetään tuutorikoulutuksia sekä ryhmäytyksistä, huolehditaan kriisitoiminnasta ja kuppilatyöstä, virkistyspäivistä, vastaanotoista ja yhteistyöstä psykologien, kuraattorien ja muiden ammattilaisten kuten opiskelijakunta METKAN työntekijöiden kanssa.

Metropolian ja Laurean oppilaitospappi Hanna Vuollo kommentoi oppilaitosten arkeen paluuta korona-ajan jälkeen: 

- Opiskelijoille annetaan aikaa ja ollaan koko yhteisön tukena. Haasteisten aikojen jälkeen voidaan yhteisöön tuoda toivon ja selviämisen sekä armollisuuden näkökulmaa, etteivät opiskelijat esimerkiksi vaatisi liikaa itseltään.

- Oppilaistoyhteisö on aktiivinen ja siellä on eteenpäin katsovaa väkeä ja arkinen ilo on vahvasti läsnä. Korona-aikana erityisesti yhteisölliset aktiviteetit ovat tärkeitä, Vuollo jatkaa.

Toimintaa kantaa vuosikymmenten pituinen vahva yhteistyö jo ennen vuoden 2012 sopimusta Metropolian edeltäjäorganisaatioiden kanssa. Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola kiitteli hyvästä ja perinteikkäästä yhteistyöstä Metropolian ja seurakuntayhtymien kesken.

Allekirjoitustilaisuudessa Metropoliasta paikalla olivat myös Maarika Kortelainen, opiskeluhyvinvointipalveluiden esihenkilö sekä Liisa Salo, viestintäpäällikkö.

4.10.2021 11.11