Uutislistaukseen

Rekolan seurakuntaan haetaan uutta kirkkoherraa Laura Maria Latikan tultua valituksi Turun Maarian seurakuntaan

Seurakuntaneuvosto keskustelee vaalitavasta kokouksessaan 27.5. Välittömästä vaalitavasta on jätetty aloite seurakuntaneuvostolle. 

Kuvassa Laura Maria Latikka oranssissa villatakissa.

Seurakuntaneuvosto kokoontuu 27.5. keskustelemaan kirkkoherran vaalista ja vaalin käytännön toteuttamisesta.  Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päättää vaalitavasta seurakuntaneuvoston esityksen pohjalta. Tämän jälkeen kirkkoherran virka tulee avoimeksi, kun Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi. 

Kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla. Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia. Välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen, jossa kapituli asettaa ehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Ehdokkaiksi asetetut toimittavat vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen kirkossa. 

Seurakuntaneuvoston pyynnöstä tuomiokapituli voi päättää välillisestä vaalista. Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat seurakuntaneuvoston jäsenet. Tuomiokapituli antaa hakijoista seurakunnalle lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus, taidot ja kyvyt kirkkoherran virkaan. Seurakuntaneuvosto tekee valinnan näiden hakijoiden välillä. 

Aloite välittömästä vaalista saapunut 

Yksitoista Rekolan seurakunnan jäsentä on jättänyt seurakuntaneuvostolle aloitteen, jossa toivotaan kirkkoherranvaalista välitöntä kansanvaalia. Seurakuntaneuvosto keskustelee vaalitavasta 27.5. Kansanvaali, jossa kaikki 18-vuotta täyttäneet jäsenet saavat äänestää, on perinteinen kirkkoherran valinnan vaalitapa. Rekolan seurakunta on aikanaan ollut ensimmäisiä uuden vaalitavan käyttöönottaneita seurakuntia. Nykyisen kirkkoherra Laura Maria Latikan valitsi seurakuntaneuvosto. 

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Kirkkoherran tehtävät on määritelty kirkkojärjestyksessä. Niihin kuuluu seurakunnan johtamisen lisäksi muun muassa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta vastaaminen. Kirkkoherra valvoo seurakuntaneuvoston puheenjohtajana neuvoston tekemien päätösten noudattamisesta ja laillisuutta. Kirkkoherran työnantaja on seurakunta ja esimiehenä toimii piispa. 

Rekolan kirkkoherrana on vuodesta 2014 toiminut Laura Maria Latikka. Hänet on nyt valittu Turun Maarian seurakunnan kirkkoherraksi ja hän aloittanee uudessa virassaan elokuussa. 

Kuva: Marianna Siitonen

19.5.2021 10.09