Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Janne Silvast pu... Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Janne Silvast pukivat maskit ylleen kokouksessa.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui koronarajoituksin

1.12.2020 19.54

Seurakuntien talousarvio hyväksyttiin vuodeksi 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021-2023.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1.12.2020 käytiin lyhennetyllä listalla ja tiukoin koronarajoituksin. Kokous oli kuitenkin välttämätöntä pitää fyysisesti läsnäolevana, sillä kirkkolaki ei vielä tällä hetkellä salli kokouksen laillisesti kokoontumista etäyhteyksillä. Kokous lähetettiin suorana verkkoon kokouksen julkisuuden mahdollistamiseksi. 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021

Vantaan seurakuntayhtymän taloutta rasittavat kiinteistömenot ja investoinnit sekä verotulojen väheneminen. Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmistelun perustana on arvio jäsenmäärän viimeaikaisen kehityksen jatkumisesta sekä verotulojen vähenemisestä. Verotulojen arvioidaan laskevan vuosina 2021 - 2023 noin prosentin vuodessa.

Vantaan seurakuntien investointimenoja säätelee yhteisen kirkkoneuvoston 23.4.2020 päätös, että investointeja voitaisiin tehdä vuosittain maksimissaan 4 miljoonalla eurolla. Samalla kaikilla tasoilla pyritään kustannusten karsimiseen ja tuottojen lisäämiseen tulevaisuuden seurakuntien toiminnan turvaamiseksi.

Toimintatuottojen kokonaismääräksi vuodeksi 2021 on arvioitu 15,0 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan tulevana vuonna. Palkkamenot nousevat arvion mukaan 0,3 miljoonaa. Toimintakulujen nousu on 17,4 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2021 on arvioitu 36,8 miljoonaa euroa.

Verotulojen yhteismääräksi arvioidaan 28,9 miljoonaa euroa, joka on noin 1,0 % vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa ja 3,3 % vähemmän kuin 2019 tilinpäätöksessä. 

Tulevana vuonna Tikkurilan kirkkokortteli saadaan valmiiksi ja Myyrmäen kirkon korjaus aloitetaan

Tulevan vuoden investoinnit suunnataan Tikkurilan kirkkokorttelin valmiiksi saattamiseen ja Myyrmäen kirkon peruskorjauksen aloittamiseen. Tulevina vuosina korjauslistalla on lisäksi Kivistön kirkko Vantaankosken seurakunnan alueella.

Kansainvälisen vastuun määrärahoja jaetaan kaikille kirkon virallisille lähetysjärjestöille

Yhteisessä kirkkovaltuustossa keskusteltiin ja kuultiin kaksi muutosesitystä koskien kansainvälisen vastuun määrärahojen jakamista kirkon lähetysjärjestöille. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, että kansainvälisen vastuun määrärahoja jaetaan kaikille kirkon lähetysjärjestöille. 

Kokouksessa jätettiin pöydälle muun muassa päätökset seurakuntayhtymän palvelukeskuksen johtosäännöstä sekä tasa-arvosuunnitelman laatimisesta. Asiat siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

1.12.2020 Yhteinen kirkkovaltuusto järjestettiin suuressa Myyrmäen Virtakirkon seurakuntasalissa turvavälein ja maskeihin pukeutuneina.