Uutislistaukseen

Tikkurilan uuden kirkon julkisivua rakentamisvaiheessa. Kuvassa: Tikkurilan uusi kirkko otetaan käyttöön tammikuussa 2021.

Vantaan seurakunnissa sopeudutaan tiukentuvaan talouteen ja muutetaan toimintaa yhä asiakaslähtöisemmäksi vuonna 2021

12.10.2020 09.30

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 7.10. esityksen vuoden 2021 talousarviosta.

Kiinteistöjen korjaustarpeita kiireellisyysjärjestykseen

Vantaan seurakuntien kirkoissa ja muissa toimitiloissa on runsaasti korjaus- ja kunnostustarpeita tuleville vuosille. Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.10. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tulevien vuosien investointimenoja tehdään ensin 4 miljoonan euron arvosta vuonna 2021 ja seuraavana vuonna 2022 4,5 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2020 erityinen investointikohde on ollut rakenteilla oleva Tikkurilan kirkko, jonka avajaisia vietetään 24.1.2021.

Tulevan vuoden 2021 investointisuunnitelmassa on Tikkurilan kirkon ja Bethanian asuinkorttelin viimeistelytyöt, Myyrmäen kirkon peruskorjaustyön aloittaminen sekä muita pienempiä hankkeita. Lisäksi on tarvetta lisätä hautapaikkoja tuhkahautaukseen Hämeenkylän ja Korson kirkkojen hautausmaille.

Kehittämishankkeissa panostetaan muutosvalmiuteen ja jäsenlähtöisyyteen

Vuoden 2021 budjettiin sisällytetään erillinen 175 000 euron määräraha seurakuntien yhteistä strategiaa tukevalle kehittämistoiminnalle. Kehittämisen tavoitteena on viedä seurakuntien toimintakulttuuria muutosvalmiimpaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan, vahvistaa seurakuntalaisten jäsenyyttä sekä vahvistaa yhteistä oppimista ja levittää hyviä käytäntöjä. Kehittämistoimintaa on Vantaan seurakunnissa tehty suunnitelmallisesti vuosia. Sen seurauksena on siirretty ajanvarauspalveluita verkkoon, luotu uusia toimintamuotoja esimerkiksi nuorille aikuisille ja pyritty tavoittamaan ihmisiä, joita ei seurakunnan toiminnassa muuten tavoiteta.

Kansainvälisen vastuun määrärahoja jaetaan kirkon kaikille lähetysjärjestöille

Talousarvio supistuu vuodelle 2021 kahdella prosentilla. Tiukasta taloustilanteesta ja koronakriisistä huolimatta seurakunnissa halutaan säilyttää vantaalaisten arjen tukeminen, auttaminen ja seurakuntien palvelujen taso.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä äänestyksen jälkeen päätettiin, että kansainvälisen vastuun määrärahoja jaetaan kirkon kaikille virallisille lähetysjärjestöille.

Yhteisen kirkkoneuvoston esitykset vuoden 2021 talousarviosta ja toimintasuunnitelmista menevät vielä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.