Uutislistaukseen

Kuva: Maanmittauslaitos karttapalvelu, Lehtisaaren kartta Kuva: Maanmittauslaitos karttapalvelu, Lehtisaaren kartta

Vantaan kirkkovaltuutetut palasivat aiempaan päätökseensä Lehtisaaren vuokrista

4.6.2019 15.27

Seurakuntien tuottotavoite pysyisi kaikille vuokralaisille samantasoisena Vantaalla ja Helsingissä.

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto päätti palata Lehtisaaren maanvuokra-asiassa ensimmäiseen vuonna 2016 tekemäänsä päätökseen ja kumota vuoden 2018 päätöksen. Alkuperäisen ja nyt uudestaan voimaan tulleen ratkaisun perusteena on ollut pitää Vantaan seurakuntien tuottotavoite kaikkia vuokralaisia kohtaan samalla tasolla, asuvat he sitten Vantaalla tai Helsingissä.

Yhteinen kirkkovaltuusto äänesti lopputuloksesta pitkän keskustelun jälkeen. Keskustelussa Sari Roman-Lagerspetz teki vastaesityksen, jonka mukaan asia pitäisi palauttaa valmisteluun ja jättää lehtisaarelaisten kannalta edullisempi vuonna 2018 tehty päätös kumoamatta. Pohjaesitys sai äänestyksessä 32 ääntä, Roman-Lagerspetzin vastaesitys 9 ääntä, ja 4 äänesti tyhjää.

Vuoden 2016 sopimusehdoissa Lehtisaaren tonttivuokrien suuruus on 5 % tontin arvosta, josta vähennetään 10 % rakennetun maan vähennyksenä. Tontin markkina-arvon määrittää vuokranantajan valitsema puolueeton AKA-arvioitsija. Vuokra-aika on 50 vuotta ja vuokra tarkistetaan 10 vuoden päästä. Äänestytulokseen jätettiin ponsi, jonka mukaan vuokrien korotuksia tulee porrastaa 5-7 vuodelle. Ponteen liittyi 11 kirkkovaltuutettua. 

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Helsingin Lehtisaaressa kymmenen asuintalotonttia, joista on tehty 50 vuoden maanvuokrasopimukset 1960-luvun lopulla. Vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa.

Päätöksen kumoamisen perustana olevassa luottamushenkilön aloitteessa sekä valtuustokeskusteluissa viitattiin Vantaan seurakuntien vuokralaisten samanarvoiseen kohteluun eri kaupungeissa sekä Vantaan seurakuntien taloustilanteeseen.

Taustaa

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti Lehtisaaren maanvuokrien uusista sopimusehdoista alun perin 7.6.2016. Ne tarkoittivat tuntuvia korotuksia 1960-luvulle jääneisiin vuokriin. Taloyhtiöt haastoivat Vantaan seurakunnat oikeuteen tontinvuokrasopimuksen ehdoista loppuvuodesta 2017.

Kesäkuussa 2018 Vantaan seurakunnat aloitti taloyhtiöiden kanssa vapaaehtoisen sovittelun, jonka tarkoituksena oli päästä sovinnollisesti kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.  

Neuvottelujen tuloksena syntynyt ratkaisu hyväksyttiin Vantaan yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.9.2018. Siinä sopimusehdot olivat joiltakin osin lievemmät kuin Vantaan valtuutettujen tekemässä ensimmäisessä päätöksessä. Vuoden 2018 päätetyt, neuvottelujen tuloksena syntyneet sopimusehdot olisivat noudatelleet Helsingin seurakuntayhtymän linjaa tonttien vuokrien määrittämisessä.

7.6.2016 päätös http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=2265
25.9.2018 päätös http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=10363