Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi maanvuokriin yhteneväiset sopimusehdot Helsingin seurakuntayhtymän kanssa

25.9.2018 21.31

´Päätösnuija

Taloyhtiöiden kanssa aloitetaan neuvottelut uusien sopimusehtojen pohjalta.

 

 

 

Taustaa: 
Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Helsingin Lehtisaaressa kymmenen asuintalotonttia, joista on tehty 50 vuoden maanvuokrasopimukset vuosina 1964–1966. Vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa. Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti uusista sopimusehdoista 7.6.2016. Uudet sopimusehdot tarkoittavat tuntuvia korotuksia 1960-luvulle jääneisiin vuokriin. Taloyhtiöt haastoivat Vantaan seurakunnat oikeuteen tontinvuokrasopimuksen ehdoista loppuvuodesta 2017.Vantaan seurakunnat aloittivat vapaaehtoisen sovittelun tonttivuokrien ehdoista lehtisaarelaisten kanssa kesällä 2018. Neuvottelujen tuloksena yhteinen kirkkoneuvosto sai päätettäväkseen esityksen vuokraehtojen keventämisestä kahden vuoden takaiseen päätökseen nähden. Uusi esitys oli, että tonttivuokrien suuruus on 5 % tontin arvosta, josta vähennetään 40 % rakennetun maan vähennyksenä. Tämä noudattelee Helsingin seurakuntayhtymän päätöstä samalla alueella olevien Helsingin seurakuntien omistamien tonttien osalta.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 25.9. hyväksyä uuden esityksen kevennetyin sopimusehdoin. Uudet sopimusehdot on kokonaisuudessaan löydettävissä kokouksen esityslistasta verkosta.

Keskustelussa seurakuntaneuvos Paula Lehmuskallio teki vastaesityksen, jossa hän esitti asian palauttamista jatkokäsittelyyn. Lehmuskallion esityksessä tonttivuokrien sopimusehdot noudattelisivat 2016 tehtyä valtuuston päätöstä ja 5 % tuotto-odotusta, mutta vuokrien korotuksia porrastettaisiin kymmenen vuoden ajalle. Lehmuskallion vastaesityksestä äänestettiin, ja se kaatui äänin 21-26. Yhteinen kirkkovaltuusto äänesti esityksestä, ja se hyväksyttiin äänin 26-20 (1 poissa).

Sopimusehtojen pohjalta aloitetaan neuvottelut taloyhtiöiden kanssa Lehtisaaressa. Kunkin taloyhtiön tulee vielä erikseen hyväksyä sopimukset.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous streamattiin verkkoon suorana. Tallenne on katsottavissa Kirkko Vantaalla - YouTube kanavalla ja alla.

 

« Uutislistaukseen