Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto aloitti vuoden 2025 talouden suunnittelun

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui Tikkurilan kirkolla 17.4.2024. Kokouksessa annettiin suuntaviivoja vuoden 2025 talouden suunnittelulle ja esitettiin, että vuonna 2025 Kirkko ja kaupunki -lehti ilmestyisi painettuna 16 numeron verran. 

Tikkurilan kirkkosali ja teksti 17.4.2024 Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 17.4.2024

Kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Vantaan seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosan laadinnan perustaksi 23,615 miljoonan euron suuruisen nettomenokehyksen, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,2 %:n lisäystä verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. 

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa seurakunnille ja yhteisten palveluiden yksiköille vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lisäksi esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsisi tiedoksi vastauksen Laura Häggblomin aloitteeseen. Aloitteessa esitettiin Tontunniemen leirikeskuksen alueelle suunnitelluista metsänhakkuista luopumista.

Aloitteen vastauksessa todetaan, että seurakuntayhtymän tavoitteena on vuonna 2024 suorittaa alueella Metsäkeskuksen ohjeistama suojeluhakkuu ja jättää muut hakkuut tekemättä. Vastaus löytyy kokonaisuudessaan esittelytekstistä ja myöhemmin pöytäkirjasta. 


Päätöksiä Kirkko ja kaupunki -mediasta


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hyväksyisi päivitetyn johtosäännön ja sopimuksen pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisestä mediatoimituksesta.

Samoin yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Vantaan seurakuntayhtymä sitoutuisi 16 Kirkko ja kaupunki -lehden painetun numeron tekemiseen vuonna 2025 ja hyväksyisi Kirkko ja kaupunki -median vuoden 2025 taloussuunnittelun pohjaksi Vantaan seurakuntayhtymän osuudeksi 942 283 euroa. Tästä posti- ja jakelukulujen osuus olisi 526 620 euroa ja kiinteiden kulujen osuus 415 663 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto myös merkitsi tiedoksi tietosuojakatsauksen vuodelta 2023.
 

Tutustu koko esityslistaan ja myöhemmin pöytäkirjaan päätöksentekosivulla.
 

17.4.2024 18.41