Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen - Seurakuntien yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyi

Tikkurilan kirkon sisätila ja teksti Kokousuutisia Yhteinen kirkkoneuvosto 20.3.2023

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu 20.3.2024

Yhteistyö Vantaan seurakuntien ja eri toimijoiden välillä vahvistui vuonna 2023. Tämä näkyi esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyn toiminnan määrän kasvussa. Sellaisia olivat esimerkiksi monikulttuurisuuteen, auttamiseen ja diakoniaan liittyvä toiminta. 

Seurakuntien työntekijät kohtasivat ihmisiä myös entistä enemmän sote-yksiköissä ja muissa yhteistyökumppanien tiloissa.

Taloudellisia haasteita vuodelle 2023 toivat Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja muut kansainväliset kriisit. Myös pandemian jäljet tuntuivat yhä.

Näistä huolimatta tilikauden ylijäämäksi jää 277.064,96 euroa. Se onnistui nousseiden kirkollisverotulojen, toimintatuottojen ja hallittujen kulujen ansiosta. 

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

• myöntää 20 000 euron avustuksen sodasta kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen Ukrainassa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
• esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2024 talousarvioon muutamia määrärahamuutoksia.
• pyytää selvityksen vuoden 2023 nettomenokehyksen ylijäämien käytön suunnittelusta sekä alijäämän kattamisesta.  
• merkitä tiedoksi väestötilastot 2023 ja lähettää ne tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. 
• antaa vastauksen Tom Häggblomin aloitteeseen asianhallintajärjestelmän kaksikielisyydestä.    
• esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, se hyväksyy uudet hautainhoitorahaston säännöt 1.7.2024 alkaen.
• hyväksyä muistomerkkisuunnitelman haudalle 1 A 002.
• antaa Kirkko ja kaupungin johtokunnalle paperilehden ilmestymismäärää koskevan lausunnon. 


Kaikista asiakohdista löytyy lisätietoa päätöksentekosivun esityslistalta ja myöhemmin pöytäkirjasta. 

 

20.3.2024 20.19