Uutislistaukseen

Rekolan seurakunta suuntaa lasten toimintaansa laajemmalle ryhmälle

Kuntien tehtäviin kuuluu koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta. Vantaan seurakunnista osa toimii tällä hetkellä palveluntuottajana kunnalle iltapäiväkerhotoiminnassa ja yksi iltapäiväkerhopiste on sijoittunut Rekolan kirkolle. Kerhossa on ollut 24 1.-2.-luokkalaista ja toiminta on ollut luonteeltaan tunnustuksetonta.

Iltapäiväkerhon lelulaatikko

Kuva: Heikki Heikurinen

Rekolan seurakunta on saanut iltapäiväkerhotoiminnan järjestämistä korvausta kunnalta, mutta korvaus ei ole kattanut toiminnan kuluja. Samalla toimintaympäristö on käynyt haastavammaksi ja iltapäiväkerhon turvallinen järjestäminen on vienyt seurakunnan resursseja aiempaa enemmän.

Niinpä Rekolan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 28.2.2024 kokouksessaan suunnata seurakunnan- lapsi- ja perhetyön resursseja uudelleen entistä laajempaan lasten kohtaamiseen. Siinä yhteydessä seurakunta lakkaa toimimasta palveluntarjoajana kunnalle iltapäiväkerhoissa toukokuun 2024 lopussa. Koska kunnan tehtävänä on lakisääteisesti järjestää iltapäiväkerhotoimintaa, alueen lapset ja perheet saavat näitä palveluja edelleen. Seurakunnassa kuitenkin vapautuu nyt resursseja alakouluikäisten ja perheiden uudenlaiseen kohtaamiseen ja tukemiseen. Koska toiminta on seurakunnan täysin omaa, se voi myös olla tunnustuksellista.

"Varhaiskasvatuksen toimijamme ovat jo ideoineet uudenlaista toimintaa, mm. alakouluikäisille suunnattua läksykerhoa ja perheiden kohtaamista uusissa toiminnoissa. Samalla voimme laajentaa pienten lasten perheille suunnattua Pikkuhelppi-toimintaamme sekä kouluilla tapahtuvaa päivystystoimintaa. Näin laajempi joukko lapsia hyötyy työstämme." - kertoo vt. kirkkoherra Jussi Koski.

Iltapäiväkerhotoiminta ei kuitenkaan välttämättä lopu Rekolan kirkolta. Seurakunta käy tällä hetkellä neuvotteluja toisen tahon kanssa iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä kirkon tiloissa. Seurakunta voi tarjota toimintaan resurssia tilojen osalta tähän tärkeään toimintaan.

6.3.2024 13.49