Uutislistaukseen

Vantaalta kolme edustajaa kirkolliskokoukseen

Neljän vuoden välein pidettävät kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen vaalit pidettiin 13.2.2024.

Jouko jääskeläinen, Eve Rämö ja Tuomas Antola.

Kuvassa vasemmalta Jouko jääskeläinen, Eve Rämö ja Tuomas Antola

Kirkon ylimpään päättävään elimeen eli kirkolliskokoukseen valittiin kolme vantaalaista luottamushenkilöä tai pappia. Kirkolliskokoukseen valittiin maallikkoedustajiksi Jouko Jääskeläinen ja Eve Rämö. Pappisedustajaksi kirkolliskokoukseen valittiin Korson kirkkoherra Tuomas Antola Tulkaa kaikki -ryhmän ehdokaslistalta.

Jääskeläinen on Vantaankosken seurakunnan luottamushenkilö ja kristillisdemokraattien entinen kansanedustaja, joka edustaa Sanasta Elämään -ryhmää. Rämö on Korson seurakunnan luottamushenkilö ja Vantaan seurakuntienyhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Hän edustaa Tulkaa kaikki -ryhmää.

Vantaalaisten edustajien määrä kasvoi yhdellä, sillä vuonna 2020 valitussa kirkolliskokouksessa oli kaksi vantaalaista luottamushenkilöä: Jääskeläinen ja Soili Haverinen (Sanasta Elämään).

Kirkolliskokous päättää muun muassa kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.

Hiippakuntavaltuustoihin pääsi kolme Vantaalta

Samaan aikaan kirkolliskokousvaalien kanssa valittiin jokaiseen hiippakuntaan hiippakuntaneuvostot. Vantaan suomenkieliset seurakunnat kuuluvat Helsingin hiippakuntaan. Hiippakuntavaltuustoon valittiin maallikkojäseneksi vantaalainen seurakunnan luottamushenkilö Soili Haverinen (Sanasta Elämään) Tikkurilasta ja pappisjäseneksi kirkkoherra Tuomas Antola (Tulkaa kaikki) Korsosta.

Vantaalaisedustajien määrä vähenee hiippakuntavaltuustossa, sillä nyt toimikauttaan päättävässä valtuustossa oli jäsenenä neljä vantaalaista luottamushenkilöä.

Porvoon hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon valittiin Vantaalta Jan-Erik Eklöf Vantaan ruotsinkielisestä seurakunnasta. Koko maan ruotsinkieliset seurakunnat kuuluvat Porvoon hiippakuntaan.

Hiippakuntavaltuustot tukevat ja edistävät kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustoilla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

 

Kirkolliskokous uudistui voimakkaasti

Kirkolliskokoukseen valituista edustajista uusia on 60 eli lähes kaksi kolmasosaa (63 %). Huomattavan moni istuvan kirkolliskokouksen ehdolla olleista edustajista putosi kirkolliskokouksesta.

Uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa miehiä on 49 (2020: 53) ja naisia 45 (2020: 42).

Edustajien keski-ikä on 54 vuotta, kuten myös nykyisessä kirkolliskokouksessa. 

Kirkon viestinnän mukaan liberaaleiksi profiloituneet valitsijayhdistykset saivat niukan enemmistön (51 %) kirkolliskokouksen edustajanpaikoista. 

Helsingin hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valittiin neljä pappisedustajaa sekä kahdeksan maallikkoedustajaa. Koko maassa kirkolliskokoukseen valittiin 32 pappisedustajaa ja 64 maallikkoedustajaa. Kirkolliskokoukseen kuuluvat lisäksi asemansa perusteella kaikki piispat ja kenttäpiispa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat, yhteensä 13 henkilöä. 

Vaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset 19.2. Uusi toimikausi alkaa 1.5.2024 ja kestää vuoteen 2028.

 

Kirkko ja kaupunki -lehden uutinen vaaleistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue lisää kirkolliskokouksen vaalin tuloksista koko maan tasolla kirkon verkkosivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue lisää Helsingin hiippakuntavaltuuston vaalin tuloksistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue lisää Porvoon hiippakuntaneuvoston vaalin tuloksistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

15.2.2024 14.51