Uutislistaukseen

Kirkkoon kuuluu yli 115 000 vantaalaista – kirkosta eroaminen väheni

Vantaan evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2023 lopussa 115 871 jäsentä.

Yhteisöruokailu Tikkurilan kirkolla.

Kuvassa Tikkurilan kirkon yhteisöruokailu. Kuvaaja Jani Karlsson

Jäsenmäärällään Kirkko Vantaalla on edelleen yksi kaupungin suurimmista yhteisöistä – jopa suurin.

Evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2023 lopussa 46,8 % prosenttia kaupungin väestöstä. Vuotta aiemmin luku oli 48,9 %.

Kirkkoon kuuluvien prosenttiosuuden vuosia jatkuneeseen laskuun vaikuttaa Vantaalla ennen kaikkea kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen. Kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vuoden 2023 lopussa Vantaan suomenkielisistä asukkaista 63 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä 70,8 %.

Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain 2,2 %. Maahanmuuttajataustaisessa väestössä katsomusten kirjo on suuri. Monet muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat voivat olla kristittyjä, mutta kuuluvat muihin kirkkokuntiin kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

 

Kirkkoon kuuluvia eniten Vantaan länsilaidalla

Kirkkoon kuuluvuus oli suurinta Länsi-Vantaalla Hämeenkylän seurakunnan alueella, jossa jäsenyysprosentti oli 52,5 ja pienintä Hakunilan alueella, jossa jäsenyysprosentti oli 40,3. Jos vastaavat arvot lasketaan alueen suomenkielisestä väestöstä, oli jäsenyysprosentti Hämeenkylässä 65,8 ja Hakunilassa 63,2.

Lukumääräisesti suurimmat kirkkoon kuuluvat ryhmät Vantaalla koostuvat millenniaaleista ja Z-sukupolven edustajista. Suurin kirkkoon 31.12.2023 Vantaalla kuuluvista kymmenen ikävuotta kattavista ryhmistä olivat 10–19-vuotiaat (16 070 jäsentä). Toiseksi eniten oli 20–29-vuotiaita (14 501).

 

Kirkosta eroaminen väheni

Kirkosta erosi Vantaalla vuoden 2023 aikana 2130 jäsentä, mikä oli 391 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2022. Uusia jäseniä liittyi 931, mikä on 23 jäsentä enemmän kuin vuonna 2022.

Kaikkiaan Vantaan evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä väheni 2847 jäsenellä vuoteen 2022 verrattuna. Jäsenmäärän laskuun vaikuttavat kirkosta eroamisen lisäksi muuttotappio, kuolleisuus ja kastettujen lasten määrän väheneminen.

Vantaan kaupungin asukasluku oli vuoden 2023 lopussa 247 447. Vantaan kaupungin väestönlisäys, 4530 asukasta, ei juurikaan kasvattanut seurakuntien jäsenmäärää. Muuttoliike on merkittävä seurakuntien jäsenmäärää laskeva tekijä. Vantaalta muuttaa pois enemmän seurakuntiin kuuluvia ihmisiä kuin muualta muuttaa Vantaalle. Muuttotappiota seurakunnille kertyi 1191 jäsentä.

Alle vuoden ikäisiä lapsia kastettiin vuonna 2023 Vantaalla 768. Verrattuna edelliseen vuoteen kastettujen määrässä oli 27 % lasku.

Kuolleita seurakuntien jäseniä vuonna 2023 oli 1225.

 

Rippikoulun käy lähes 95 % kirkkoon kuuluvista nuorista

Rippikoulu säilytti vahvan asemansa 15-vuotta täyttävien keskuudessa. 15 vuotta täyttävistä vantaalaisista kirkon jäsenistä 94,6 % kävi rippikoulun vuonna 2023. Kasvua edellisvuodesta oli 2,1 prosenttiyksikköä. Rippikoulun kävi 1652 vantaalaisnuorta. Leiririppikoulut olivat selvästi suosituin rippikoulumuoto.

 

Kirkkohäät järjesti 267 vantaalaisparia

Kirkollisesti avioliittoon vihittiin 251 vantaalaisparia ja 16 paria sai maistraatissa solmitulle avioliitolleen kirkollisen siunauksen. Prosentuaalisesti kirkko oli mukana 48,7 prosentissa jäsentensä avioliittoon vihkimisistä tai avioliiton siunauksissa.

 

Tikkurilan seurakunta on Vantaan suurin

Vantaalla on seitsemän evankelis-luterilaista seurakuntaa, joista jäsenmäärältään suurin on Tikkurilan seurakunta (36 442 jäsentä). Toiseksi suurin seurakunta Vantaalla on länsivantaalainen Myyrmäen ja Kivistön alueilla toimiva Vantaankosken seurakunta (26 617 jäsentä).

 

Vantaan seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2023

Tikkurilan seurakunta 36 442

Vantaankosken seurakunta 26 617

Korson seurakunta 15 074

Hakunilan seurakunta 12 429

Rekolan seurakunta 11 249

Hämeenkylän seurakunta 10 139

Vanda svenska församling (koko Vantaan alueen ruotsinkieliset) 3921

30.1.2024 12.03