Uutislistaukseen

Seurakuntien hanke tukee maahanmuuttajaäitien kotoutumista – tarjolla tehtäviä myös vapaaehtoisille

MoniNainen arki -hanke parantaa monilukutaitoa, tuo yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.

Nainen ja lapsi

Helsingin ja Vantaan seurakunnissa on käynnistynyt MoniNainen arki -hanke, joka auttaa maahanmuuttajataustaisia kotiäitejä kotoutumaan parantamalla monilukutaitoa ja tarjoamalla heille osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Helsingissä hanke keskittyy nyt alkuvaiheessa perustamaan Itä-Helsinkiin kielikahvilan. Vantaalla puolestaan järjestetään Cable-yhteisövalmennuksia kaupungin asukastiloissa, aluksi Länsi-Vantaalla.

Kielikahvilat ja Cable-yhteisövalmennukset tarjoavat kotiäideille yhteisön ja vertaistukea. Näihin kaikkiin haetaan nyt suomen kielen taitoisia vapaaehtoisia pyörittämään toimintaa yhdessä työntekijän kanssa ja kotoutumista helpottamaan.

Vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneille hanke tarjoaa valmennusta hankkeen toimintoihin, eikä aikaisempi osaaminen monilukutaidosta ole välttämätöntä. Vapaaehtoistyöstä on tarjolla lisätietoa verkkosivuilla helsinginseurakunnat.fi ja vantaanseurakunnat.fi hakusanalla MoniNainen arki. Ensimmäinen kielikahvila aloittaa Itäkeskuksessa Matteuksen kirkolla 29.9. Ensimmäinen Cable-yhteisövalmennus aloittaa lokakuun puolessa välissä. Toiminta on kaikille uskontokunnille vapaata eikä vakaumuksellista.

Kielitaito on avain

Seurakuntien aiemmissa hankkeissa on huomattu maahanmuuttajataustaisten kotiäitien putoavan palveluiden ulkopuolelle puutteellisen luku- ja monilukutaidon vuoksi. Jo opitut taidot saattavat unohtua, kun elämänpiiri kapenee lapsia kotona hoitaessa.

Hankkeessa kehitetään monilukutaitoa perinteisen lukutaidon tukena.

– Monilukutaidolla tarkoitetaan kykyä hankkia, yhdistää, muokata ja arvioida tietoa sen eri muodoissa. Sitä voidaan harjoitella käytännönläheisten ja toiminnallisten tapojen kautta. Monilukutaitoon liittyy vahvasti esimerkiksi median, kuvien ja symbolien lukutaito, projektipäällikkö Nnenna Allinen valaisee.

– Kielikahvilat tarjoavat kynnyksettömiä, elämäntilanteeseen sopivia kohtaamispaikkoja, joihin voi tulla lasten kanssa ja joissa voi harjoitella kieltä muun tekemisen yhteydessä, Allinen kertoo.

Naiset saavat itse suunnitella toimintaa ja kertoa, mihin asioihin toivovat apua.

Vantaan yhteisövalmennukset voivat toimivat maahanmuuttajanaisille apuna esimerkiksi silloin, jos haluaa lasten kasvettua alkaa miettimään, mitä haluaisi tehdä ja mille alalle suuntautua. Valmennukset sopivat myös opintonsa keskeyttäneille tai niille äideille, joilla ei ole elämäntilanteen vuoksi mahdollisuutta osallistua jokapäiväisille kursseille.

Naisten tukeminen on myös lasten syrjäytymisen ehkäisyä

Hanke vahvistaa äitien käsitystä itsestään toimijoina ja auttaa omien voimavarojen tunnistamista. Vaikuttavimmillaan näin pystytään jatkamaan pysähdyksissä ollutta kotoutumisprosessia.

- Kotoutumisen kesken jääminen on tässä kohderyhmässä iso ongelma. Naisten tukeminen on myös lasten syrjäytymisen ehkäisyä, Allinen painottaa.

Työn tärkeyttä lisäävät ajankohtaiset, tätä kohderyhmää koskevat kotoutumis- ja TE-palveluiden lakiuudistukset. Myös hiljattain julkaistussa Valtioneuvoston Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys -tiedoksiannossa todettiin erikseen tarve kehittää maahanmuuttajataustaisten kotiäitien työelämätaitoja.

Seurakunnille näkökulmia kotoutumisen arkeen

 

Helsingin ja Vantaan seurakuntien yhteisen hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa seurakuntien kotouttamis- ja monikulttuurisuusosaamista esimerkiksi koulutuksien avulla. Seurakunnissa on jo valmiiksi yhteisöjä, kuten perhekerhoja, joihin maahanmuuttajaäidit ovat tervetulleita. Lisäksi esimerkiksi diakoniatyöntekijät tekevät palveluohjausta ja muuta kotouttavaa työtä.

MoniNainen arki avaa seurakunnille uusia mahdollisuuksia tehdä työtä yhdessä alueen verkostojen kanssa. Hankkeen avulla seurakunnat ovat strategiansa mukaisesti etulinjassa maahanmuuttajakotiäitien kotouttamistyössä.

 

MoniNainen arki – monilukutaito yhteisöllisen kotoutumisen tukena -hanke alkoi elokuussa 2023 ja se jatkuu huhtikuulle 2025 asti. Hanketta rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

 

Lisätietoa:

 

Projektipäällikkö Nnenna Allinen (nnenna.allinen(a)evl.fi, +358 50 4721200)

 

Helsingin projektikoordinaattori Ulla Kärki (ulla.karki(a)evl.fi, +358 50 3262251)

 

Vantaan projektikoordinaattori Kaisa Aalto (kaisa.k.aalto(a)evl.fi, +358 40 7214783)

26.9.2023 14.49