Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää uuden englanninkielisen pastorin viran perustamista


Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui Tikkurilan kirkolla 6.9.2023.

Tikkurilan kirkko iltahämärässä

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 6.9.2023

Kokouksessa päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Vanda svenska församlingiin perustetaan uusi englanninkielisen pastorin virka. Tämän viran perustamisen taustalla on havainto, että kristillistaustaiset maahanmuuttajat eivät ole löytäneet paikkaansa evankelisluterilaisissa seurakunnissa siinä määrin kuin olisi toivottavaa.

Uuden englanninkielisen pastorin viran pääasiallisena tehtävänä on uuden vantaalaisen englanninkielisen jumalanpalvelusyhteisön perustaminen ja johtaminen. Tämän lisäksi työhön voi sisältyä kirkollisia toimituksia, rippikoulun ohjaamista ja sielunhoitoa englannin kielellä.

Kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi myös talouden ja toiminnan puolivuotisraportin. Kokouksessa saatiin tietoa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisesta tilanteesta talousarvioon suhteutettuna. Talouspäällikkö Anneli Toivonen arvioi tämän hetken tilanteen valossa myös loppuvuoden näkymiä. Arvion mukaan taloudellinen tilanne on tasapainoinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto:

 

  • perustaa Vanda svenska församlingiin englanninkielisen työn pastorin viran 1.1.2024 alkaen. Viran täyttämisen edellytyksenä on, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa kokouksessaan 28.11.2023 englanninkielisen työn rahoituksen (125. 000 €/vuosi). Jos rahoitusta ei vahvisteta, valtuusto lakkauttaa viran.
  • päättää Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,00 % vuodelle 2024.
  • hyväksyy Vantaan seurakuntayhtymän päivitetyn taloussäännön 2023.
  • hyväksyy Kirkko ja kaupunki -median Vantaan seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2024 enintään 896.879 euroa.
  • päättää muuttaa 1.9.2023 lukien oppilaitospastorin ja oppilaitostyön viranhaltijan virkanimikkeet oppilaitospapin virkanimikkeeksi.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

  • merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden puolivuotisraportin 1.1. ̶ 30.6.2023 ja antaa sen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
  • nimetä Vantaan seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Soili Haverisen MoniNainen arki -hankkeen ohjausryhmään ajalle 1.8.2023–30.4.2025.
  • hyväksyä tiedonohjaussuunnitelman tehtäväluokituksen 2024.

Kokouksen esityslista ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät Kirkko Vantaalla -päätöksentekosivulta.

6.9.2023 19.38