Uutislistaukseen

Vantaan Jokiniemeen uusia asuntoja – Vantaan kaupunki ja Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät kehittävät aluetta yhteistyössä

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät ja Vantaan kaupunki allekirjoittavat 22.8. esisopimuksen, jonka mukaan Vantaan kaupunki ostaa seurakunnilta tontin, jossa toimii Ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipiste. Samalla solmitaan yhteistyösopimus, jonka mukaan seurakuntayhtymien omistama Jokiniemen tontti saa asemakaavan ja sinne rakennetaan uusi asuinalue.

jokiniemi_ (1).jpg

Vantaan Jokiniemeen uusia asuntoja yhteistyöllä. Kartta: Kirkko ja kaupunki, karttalähde; Maptiler ja OpenStreetMap

Vantaan kaupunki ja Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät
Yhteistiedote
16.8.2023

Sopimusalueen muodostaa Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien omistama noin 17,3 hehtaarin suuruinen Rächals-niminen tila, joka on viljelyskäytössä olevaa peltoaluetta. Se sijaitsee Jokiniemen kaupunginosassa rajautuen idässä Rekolanojaan ja etelässä pientaloalueeseen.

Yhteistyösopimuksella sovitaan sopimusalueen maankäytön suunnittelu- ja toteuttamisyhteistyöstä, alueen kehittämisen tavoitteista, suunnittelun ja asemakaavoituksen käynnistämisestä, maankäyttösopimusten ja maanluovutusten periaatteista sekä kunnallistekniikan rakentamisen periaatteista.

- Vantaan kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa on merkityksellistä Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymille. Tällä yhteistyöllä saadaan kaupunkilaisille asuntoja hyvien julkisten yhteyksien varteen ja vahvistetaan samalla seurakuntien taloutta. Näin voimme tukea ja auttaa kaupunkilaisia myös tulevaisuudessa, toteaa Vantaan seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen.  

Lopullinen Ammattiopisto Variaa koskeva kiinteistökauppa toteutuu, kun sopimusalueelle saadaan asemakaavoitettua vähintään 35 000 k-m2 asuinrakennusoikeutta.

- Nyt neuvotellun sopimuksen myötä Vantaa saa omistukseensa tontin, jolla sijaitsevan Varian toimipisteen yli tuhannen opiskelijan oppilaitoskiinteistön peruskorjaukseen investoimme lähivuosina yli 40 miljoonaa euroa. Samalla kehitämme yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa laadukasta uutta asuinaluetta juna-aseman läheisyyteen. Eri sopijapuolten edut hienosti yhteensovittava ratkaisu on hyvä esimerkki siitä, miten kumppanuus parhaimmillaan toimii maankäytön ja asumisen kehittämisessä, kiittelee Vantaan kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila.

Vehreää, ympäristöönsä sopivaa rakentamista ja lähipalveluja

Uuden asuinalueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäröivään luontoon ja maisemaan liittyvät seikat, kuten Rekolanojan arvokas puroluonto, Hanabölen peltolaakson maisemakuva ja kulttuuriympäristö sekä ympäristön olemassa oleva kaupunkirakenne.

Asumisen ohella alueelle toteutetaan kattavat ja kehittyvän asemanseudun palveluja, kuten riittävästi liiketiloja, päiväkoti ja lähikauppa sekä lähivirkistysalueita. Alueesta tavoitellaan myös monin tavoin vehreää: säilyttämällä puita ja istuttamalla uusia, sekä suunnittelemalla maanvaraisia pihoja ja kasvikattoja. Riittävää vihertehokkuutta ohjataan asemakaavoituksella. Pysäköinti ratkaistaan ensisijaisesti muuntojoustavasti ja tehokkaasti pysäköintilaitoksissa.

Rakentaminen tukee hiilineutraalia elämäntapaa

Aluetta rakennetaan siten, että se kannustaa pyöräilyyn ja kävelyyn. Suunnitteluratkaisussa otetaan huomioon uusiutuvan energian hyödyntäminen, vähähiilisten rakennusmateriaalien hyödyntäminen ja mahdollisimman tehokas energiankäyttö.

Vantaa on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030. Niin ikään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat osana kirkkoa sitoutuneet hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa kohti hiilineutraaliutta. 

Alueen suunnittelu käynnistymässä

Alueen suunnittelu on tarkoitus käynnistää yhteistyössä kuluvan vuoden aikana, ja asemakaavoitus aikaisintaan vuoden 2024 aikana. Alueesta on tarkoitus järjestää suunnittelukilpailu.

Seurakuntayhtymien ja kaupungin yhteisenä tavoitteena on, että alueelle laaditaan yksi koko alueen kattava asemakaavaluonnos, joka pohjautuu vaihtoehtotarkasteluiden kautta parhaaksi arvioituun suunnitteluratkaisuun tai kilpailuehdotukseen.

Hiekkaharjun juna-aseman lähelle halutaan kaavoittaa ensimmäisessä vaiheessa vähintään 35 000 k-m2 asuinrakennusoikeutta, mikä tarkoittaa noin 700 asukasta. Alueelle tulee sekä omistus- että vuokra-asuntoja.

Lisätiedot:

Vantaan seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen, p. 044 422 0358.

Vantaan kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932.

Päätös yhteistyösopimuksen solmimisesta liiteaineistoineen Vantaan päätösarkistossa:
Kaupunginhallituksen päätös 30.1.2023

Päätöksen liiteaineistot mm: yhteistyösopimuksen sisältö ja karttarajaukset

Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätös löytyy tästä 24.1.2023 kokouksesta. 

 

16.8.2023 09.06