Uutislistaukseen

Hakunilan kirkkoherra valitaan elokuussa

Hakunilan kirkkoherraksi hakevat Harri Nurminen ja Salla Poropudas. Valinnan tekee seurakuntaneuvosto.

Hakunilan kirkko, Hakunilan kirkkoherranvaalin kaksi hakijaa.

Hakunilan seurakunnan kirkkoherran paikkaa hakee kaksi ehdokasta, Hakunilan seurakunnan kappalainen Harri Nurminen ja Helsingin hiippakunnan hiippakuntasihteeri Salla Poropudas. Kirkkoherran valitsee seurakuntavaaleilla valittu 14-jäseninen seurakuntaneuvosto elokuussa. Kirkkoherran valinta on todennäköisesti yksi seurakuntaneuvoston nelivuotisen kauden isoimpia päätöksiä. Edellisen kerran Hakunilassa vaihtui kirkkoherra 12 vuotta sitten. 

Hakijoista Salla Poropudas on itse Hakunilan seurakuntaneuvoston jäsen. Hän ei ole mukana tekemässä päätöstä, eikä myöskään ole ollut mukana neuvoston kokouksissa asian käsittelyn aikana eikä saanut tietoonsa asiaan liittyviä asiakirjoja. 

Hakijoiden haastattelut järjestetään Hakunilan seurakuntaneuvoston kokouksessa torstaina 25. toukokuuta. Seurakuntalaiset, neuvoston jäsenet ja seurakunnan työntekijät ovat saaneet ehdottaa haastattelukysymyksiä ehdokkaille. Kysymyksiä on voinut ehdottaa Hakunilan seurakunnan sosiaalisen median alustoilla Facebookissa ja Instagramissa. Valmisteluryhmä koostaa haastattelukysymykset ehdotusten pohjalta. 

Ehdokkaiden esittelyihin voi tutustua Hakunilan seurakunnan verkkosivuilla.

Seurakuntaneuvosto valitsee Hakunilan seurakunnan uuden kirkkoherran torstaina 24. elokuuta pidettävässä kokouksessaan. 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli totesi lausunnossaan, että molemmat hakijat täyttävät hyvin Hakunilan seurakunnan kirkkoherran viran edellytykset taidon, viranhoidon ja erityisten tarpeiden pohjalta. Kokonaisuudessaan heidän kummankin osaaminen ja kokemus eri osa-alueilta luovat potentiaalin Hakunilan seurakunnan johtamiseen. 

Mikä kirkkoherra? 

Kirkkoherra on paikallisseurakunnan johtaja, jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan kaikkea elämää ja työtä, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä. Hänen velvollisuutenaan on vastata, että seurakunnassa asiat ovat kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia. Kirkkoherra on seurakunnan työntekijöiden esihenkilö ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra on vastuussa jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta, rippikoulujen pidosta sekä yksityisen sielunhoidon ja ripin harjoittamisesta. 

Vantaalla on seitsemän seurakuntaa ja jokaisella seurakunnalla on oma kirkkoherransa. Viime vuosina Vantaalle on valittu useita uusia kirkkoherroja edellisten jäädessä eläkkeelle tai vaihtaessa työtehtäviä.

 

10.5.2023 12.25