Uutislistaukseen

Vantaankosken seurakunnan uuden kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto

Tavoitteena on valinta tämän vuoden aikana.

Käsi laittaa äänestyslipun vaaliuurnaan


Vantaankosken seurakuntaneuvosto pohti kirkkoherran vaalitapaa. Vaihtoehdot ovat välitön vaali, jossa äänioikeus on Vantaankosken seurakunnan täysi-ikäisillä jäsenillä, tai välillinen vaali, jossa päätöksen tekee seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 14.9. esittää, että uusi kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Seurakuntaneuvoston päätös oli yksimielinen. Lopullisesti vaalitavan vahvistaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli. 

Seurakuntaneuvosto asetti myös valintaa valmistelevan työryhmän, johon nimettiin Vantaankosken seurakunnan kappalainen Mark Saba puheenjohtajaksi ja jäseniksi seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Jääskeläinen ja seurakuntaneuvoston jäsenet Hanna Koivula, Kari Saari ja Eero Tolonen

Tavoitteena on tehdä uudesta kirkkoherrasta päätös 13.12. seurakuntaneuvoston kokouksessa, mutta seurakuntaneuvosto varautuu myös ylimääräiseen kokoukseen joulukuussa. Aikataulu tarkentuu seurakuntaneuvostossa.

Hannu Pöntinen irtisanoutui kirkkoherran virasta 15.8. alkaen. Vantaankosken seurakunnan vt. kirkkoherrana toimii Auli Saarsalmi-Paalasmaa.

Kirkkoherran valinnan eteneminen

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa vaalitavan ja julistaa viran avoimeksi.

Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli antaa hakijoista seurakunnalle lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus, taidot ja kyvyt kirkkoherran virkaan.

Seurakuntaneuvoston asettama valmisteleva työryhmä valitsee hakijoista riittävän määrän ehdokkaita loppuhaastatteluihin, joihin seurakuntaneuvoston jäsenet voivat osallistua. Sen jälkeen parhaiksi arvioidut ehdokkaat lähetetään soveltuvuustestiin.

Lopullisen päätöksen kirkkoherran valinnasta tekee seurakuntaneuvosto.
 

15.9.2022 13.38