Uutislistaukseen

Auli Saarsalmi-Paalasmaa toimii vt. kirkkoherrana 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli nimitti hänet enintään siihen asti, kunnes virka täytetään vakinaisesti. 

Auli Saarsalmi-Paalasmaa

Hannu Pöntinen siirtyi kirkkoherraksi Pukkilan seurakuntaan. Hän työskenteli Vantaankosken kirkkoherrana 11 vuotta. 

Auli Saarsalmi-Paalasmaa on toiminut Vantaankosken seurakunnan johtavana kasvatuksen pappina. 

Vantaankosken seurakuntaneuvosto keskustelee kirkkoherran vaalitavasta ja aikataulusta kokouksessa 25.8. 

Kuva: Sanna Viherväs

19.8.2022 16.45