Uutislistaukseen

Myyrmäen kirkon korjauksen pääsuunnittelijaksi valittu Arkkitehdit Soini & Horto

Vantaalaisen Myyrmäen kirkon korjaus alkaa loppuvuodesta. Korjauksen pääsuunnittelijaksi on valittu Arkkitehdit Soini & Horto.

Myyrmäen kirkon suunnittelijoita.

Kuvassa Myyrmäen kirkkoon tutustumassa vas. vastaava rakennussuunnittelija Riikka Hautala, arkkitehdit Jari Heikkinen, Marja-Liisa Honkanen, Minerva Ahokanto. Kuva: Sanna Viherväs.

Kirkko on ollut suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi vuodesta 2019. Myyrmäen kirkon on suunnitellut arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskä. Kirkko on valmistunut vuonna 1984.

Kirkon remontilla on kolme keskeistä tavoitetta. Tärkein tavoite on saada sisäilmaongelmat poistettua. Kirkon tulee toimia ison vantaalaisseurakunnan monipuolisen elämän toimivana keskuksena. Myyrmäen kirkolla on myös merkittävä arkkitehtoninen arvo, mistä kertovat mm. vuotuiset arkkitehtuurituristit, joita käy Japania myöten.

- Tärkeintä Myyrmäen kirkon korjauksessa on onnistua sisäilmaolosuhteiden parantamisessa niin, että rakennus tarjoaa käyttäjilleen turvallisen ja iloa tuottavan paikan kokoontua ja tehdä työtä. Rakennus tulee saada arvoiseensa ja aktiiviseen käyttöön, tiivistää arkkitehti Marja-Liisa Honkanen. Hän on osakkaana Soini & Hortolla ja vastaa yrityksen julkisen sektorin hankkeista.

Samoilla linjoilla on Vantaan seurakuntien kiinteistöjohtaja Timo Kraufvelin.

- Tässä peruskorjauksessa on tärkeää sovittaa nyt tehtävät rakenteelliset korjaukset ja ilmastoinnin perusparannukset rakennuksen alkuperäiseen arkkitehtuuriin.

Tärkeän kohtaamispaikan kunnostamista odotetaan

Myyrmäen kirkko on länsi-vantaalaisen, kaupungin toiseksi suurimman seurakunnan pääkirkko. Vantaankosken seurakuntaan kuuluu yli 28 000 kaupunkilaista. Kirkko on akustiikkansa ansiosta ollut suosittu klassisen musiikin konserttipaikka Vantaalla. Seurakunta on toiminut väistötiloissa Myyrmäen keskustassa sijaitsevassa Virtatalossa.

- Sekä työntekijät että seurakuntalaiset odottavat innolla remontin toteutusta ja pitävät tärkeänä, että kirkko saadaan perinteitä kunnioittaen päivitettyä palvelemaan tämän päivän toimintaa ja seurakuntalaisten tarpeita, sanoo Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen.

Valinnan jälkeen tapahtuneen yritysfuusion myötä yrityksen nimi muuttuu ARCO:ksi. Arkkitehdit Soini & Horto on suunnitellut mm. Helsingin päärautatieaseman VR:n hallintorakennuksen muuttamisen Scandic Grand Central Helsinki -hotelliksi ja Hotelli Tornin peruskorjauksen.

Käyttäjän tarpeet huomioitava ja tulevaankin katsottava

Myyrmäen kirkko tunnetaan Valon kirkkona. Kirkkosalin ikkunoista tuleva valo luo saliin erilaisen tunnelman jokaiseen vuorokaudenaikaan.

- Kun korjataan, niin se tietää aina muutoksia: jotain poistuu ja jotain tulee lisää. Myyrmäen kirkon ainutlaatuisen arkkitehtuurin kontekstissa on tärkeää ymmärtää ne oleelliset tekijät, joista arkkitehtuuri ja sen osatekijät kuten valo, tunnelma, äänimaisema ja merkityksellisyys koostuvat ja onnistua säilyttämään ne, Honkanen sanoo.

Honkanen muistuttaa myös, että on tärkeää ymmärtää käyttäjän tämän päivän tarpeet, jotka ovat muuttuneet siitä ajasta, kun rakennuksen tilaohjelmaa laadittiin lähes 40 vuotta sitten. Lisäksi on tarpeen onnistua katsomaan tulevaan, jotta rakennus voi palvella käyttäjiään hyvin vielä 30 vuodenkin kuluttua.

Seurakunnan työ nostaa erityistarpeita kirkon käytännön ratkaisujen uudistamiseen. Muun muassa kirkkosalin kuva- ja äänitekniikka pitää rakentaa verkkolähetysten aikakautta vastaavaksi.

- Olevien rakennusten korjauksissa arkkitehdit tekevät teknisen suorituskyvyn ylläpitämisen lisäksi myös työtä sen sopeuttamiseksi kulttuuriimme ja tapaamme elää ja työskennellä, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa, Honkanen toteaa.

Yksityiskohdista kohti kokonaisuutta

Haasteista suurin korjauksessa on tietenkin sisäilmaongelmasta eroon pääseminen.

- Korjaustyön käytännön toteutuksessa haasteita tulee olemaan mm. nykyaikaisen talotekniikan sovittamisessa olevaan mittamaailmaan rikkomatta arkkitehtonista eheyttä ja ilmaisua, Honkanen kertoo.

- Koska Myyrmäen kirkko on huolellisesti sommiteltu kokonaistaideteos, on korjaustyössä myös tärkeää jatkuvasti peilata yksittäisiä korjaustoimenpiteitä kokonaisuuteen. Tämä on myös innostavinta: eläytyä rakennuksen sisäiseen logiikkaan ja estetiikkaan ja olla mukana saattamassa niitä vastaamaan tämän ajan käytön vaatimuksia.

Soini & Horto muuttuu ARCO:ksi

Arkkitehdit Soini & Horto on yhdistynyt kahden muun arkkitehtitoimiston kanssa ja jatkossa ne muodostavat arkkitehtitoimisto ARCO:n. Soini & Horton lisäksi ARCO:on kuuluvat Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit sekä Aihio Arkkitehdit.

Muut suunnittelijavalinnat

Arkkitehtuurisuunnittelu on korjaushankkeen pääsuunnittelija. Muiden osa-alueiden suunnittelijat toimivat sen alaisuudessa.

Rakennesuunnittelun toimittajaksi valittiin Ideastructura Oy, sähkösuunnittelun ja LVIA-suunnittelun toimittajaksi Rejlers Finland Oy.

Suunnittelijoiden valinnat teki Vantaan seurakuntien kiinteistöjohtokunta.

24.3.2022 09.00