Adventstiden & julen i Vanda svenska församling: De vackraste julsångerna, andakter, julböner. Läs mer: vandasvenskaforsamling.fi/evenemang