Tasaus nostaa esiin vammaisten lasten oikeudet kehitysmaissa

Suomen Lähetysseura tekee töitä kehitysmaissa eri puolilla maailmaa, jotta yhä useampi vammainen lapsi pääsisi kouluun ja oppisi ammatin, jonka turvin elättää itsensä.

Lähetysseura:

  • Tekee etsivää vammaistyötä maaseutukylissä, sillä monia lapsia piilotellaan ja hävetään.
  • Valistaa vanhempia koulutuksen tärkeydestä ja vammaisen lapsen hoitamisesta
  • Osallistuu vammaisen lapsen koulumaksuihin
  • Kouluttaa erityisopettajia ja tukee oppimateriaalien laatimisessa
  • Auttaa vanhempia elannon hankkimisessa, jotta heillä on varaa lähettää lapsensa kouluun
  • Vaikuttaa opetusalan viranomaisiin, jotta he edistäisivät vammaisten lasten asemaa