Pakaritupa-Bagarstugan

Kuriiritie 1, Kurirvägen 1, 01510 Vantaa
(09) 830 6262, (09) 830 6224 (vahtimestari)

Öppet enligt överenskommelse

Pakaritupa-Bagarstugan Reservering: Vanda svenska församling, tfn 09 830 6262 (må - fre 9-13).
 

Öppet för allmänheten på måndagarna kl 16.30–17.

► Hyror - prislista

Bagarstugan är en sidobyggnad som hört till prästgården och som användes av kyrkoherdens tjänstfolk. Namnenligt fungerade byggnaden även som prästgårdens bagarstuga ända fram till 1960-talet.

Nu för tiden är huset framför allt Vanda svenska församlings festlokal. Huset sägs vara byggt år 1827. Enligt arkitekt Amanda Eskola finns det i stugdelen i norra ändan av huset ändå saker som tyder på att huset skulle vara byggt redan i slutet av 1700-talet.

Möjligen är den norra delen äldre och den södra delen skulle vara en senare tilläggsbyggnad.

Pakaritupa on pappilaan kuulunut sivuasunto, jota käyttivät kirkkoherran apulaiset. Nimensä mukaisesti se toimi myös pappilan leivintupana aina 1960-luvulle asti.

Nykyään rakennus on ennen muuta Vanda svenska församlingin juhlatila. Talon kerrotaan olevan rakennettu vuonna 1827. Arkkitehti Amanda Eskolan mukaan talon pohjoispään tuvassa on kuitenkin piirteitä, jotka vaikuttavat kuuluvan 1700-luvun lopulle.

On mahdollista, että rakennuksen pohjoispää on vanhempi ja etäläpääty on myöhempi laajennus.

wc

Sijainti kartalla

Tapahtumat