Nimikkolähetti Saara Karttunen

Seurakunta- ja diakoniatyötä Venäjällä.

Nimikkolähettimme Saara Karttusen askeleet ovat vieneet Siperiaan, Novosibirskiin, Venäjän kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin. Saara työskentelee Kristus Vapahtajan seurakunnassa, joka kuuluu Inkerin kirkkoon. Työn tarkoituksena on yhdessä paikallisten kanssa olla rakentamassa ja vahvistamassa seurakuntaa sekä kertomassa eteenpäin evankeliumia, jotta jokainen saisi tulla tuntemaan Jeesuksen omana Herranaan ja Vapahtajanaan.


Saara on koulutukseltaan diakonissa, mutta niin kuin usein lähetystyössä, arjen askareet ovat moninaiset. Suuren osan ajasta haukkaavat seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö sekä muuhun seurakunnan viikkotoimintaan osallistuminen. Diakoniatyötä tehdään usein arjen erilaisissa kohtaamisissa kirkolla tai kadulla. Saaran sydämellä on kehittää erityisesti seurakunnan sielunhoitotyötä. Työnkuvan voisi tiivistää myös sanoihin: rukous, kohtaaminen, käytännön apu, sielunhoito, evankeliumi ja raamattuopetus. Saara pyrkii myös rohkaisemaan ja tukemaan paikallisia, jotta he osaisivat ottaa heille tarkoitetuista tehtävistä kopin.


Venäjällä on eletty aikoja, jolloin Jumalasta ei saanut puhua. Sen vaikutusesta on nähtävissä paljon vaihtelevia uskomuksia ja erilaista uskonnollisuutta sekä irrallisuutta. Nyt meillä on mahdollisuus kertoa myös Venäjällä siitä tiestä, totuudesta ja elämästä, joka Jeesus sanoi olevansa. Tervetuloa tukemaan Saaraa tässä tehtävässä!

(Kuva: Kansanlähetys, Suuressa mukana.)
(Kuva: Kansanlähetys, Suuressa mukana.)