Vinkkejä pariskunnille ja perheille poikkeusoloissa

 1. Luokaa päiviin mahdollisimman säännöllinen ja selkeä rytmi: rutiinit ovat tärkeitä, sillä ne luovat, ylläpitävät ja lisäävät turvallisuuden tunnetta.

 2. Erottakaa selkeästi toisistaan työ ja vapaa-aika, vaikka työskentelisitte etänä.

 3. Suojelkaa itseänne ja lapsianne liiallisilta ja ajoittain pelottaviltakin koronauutisilta.

 4. Ulkoilkaa yhdessä ja yksin, eri kokoonpanoilla. Kahdenkeskinen aika yhden lapsen kanssa kerrallaan on tärkeää niin lapselle kuin aikuisellekin.

 5. Pitäkää mielessänne mielikuva samassa veneessä olemisesta: vaikka poikkeusoloarki kuormittaakin, siitä selviää helpommalla, kun ette joudu toisianne vastaan, vaan sen sijaan voitte kestää haasteet yhdessä.

 6. Järjestäkää päivässä pariskuntana ja/tai perheenä jokin pieni hetki, jolloin pysähdytte kuuntelemaan, mitä toisille kuuluu – pitäkää toinen toisenne kartalla. Kertokaa toisaalta tunteistanne ja ajatuksistanne liittyen sairastumisen pelkoon, rahallisiin huoliin, epätietoisuuteen työpaikasta/lomautuksista ja tulevaisuudesta. Toisaalta sanokaa ääneen myös, mitä mukavaa päivä on pitänyt sisällään, mihin kaikkeen on nyt aikaa, mitä ei normiarjessa ehdi. Ja kertokaa toisillenne uudenlaisia havaintoja ja antakaa toisillenne myönteistä palautetta pienistäkin asioista.

 7. Pitäkää yhteyttä vanhempiinne ja isovanhempiinne – videot lapsista tuottavat heille suurta iloa.

 8. Ottakaa myös omaa aikaa ja tilaa – välillä jokainen kaipaa ja tarvitsee yksinoloa. Kertokaa näistä tarpeistanne toisillenne.

 9. Pitkittyvät rajoitukset saattavat kiukuttaa ja turhauttaa – ideoikaa erilaisia tapoja purkaa kiukkuanne muuten kuin läheisiinne.

 10. Mikäli teille tulee riitaa, ottakaa aikalisä ja olkaa sovitusti erillänne, kunnes olette rauhoittuneet.

 11. Minimoikaa päihteiden käyttö (mikäli niitä ylipäätään käytätte), jotta muun perheen ei tarvitse olla siitä asiasta huolissaan.

 12. Olkaa myötätuntoisia itseänne, puolisoanne ja lapsianne kohtaan tänä haastavana aikana. Laskekaa rimaa vaatimustasossa, jotta energiavarastonne säilyvät mahdollisimman hyvinä.

Kuva jossa lukee 12 vinkkiä poikkeusolojen arkeen.