Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

Vantaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus järjestää Tunnekeskeisen parisuhdekurssin.

  • kurssi on tarkoitettu pariskunnille ja se on maksuton.
  • kurssi on ennaltaehkäisevä eikä sovellu pareille, joilla on akuutti kriisi tai isoja, ratkaisemattomia ongelmia parisuhteessaan.
  • kurssilaisten odotetaan osallistuvan jokaiseen kokoontumiskertaan, kokoontumiset rakentuvat edellisten kertojen teemoille.
  • kurssiin liittyy myös harjoitusten ja kotitehtävien tekemistä sekä kirjan Sue Johnsonin Kunpa sinut tuntisin paremmin lukeminen.
  • kurssin puolivälin paikkeilla on yksi parikohtainen tapaaminen ohjaajien kanssa.
  • mukaan mahtuu 8 pariskuntaa.

Pysäytä negatiiviset kehät

Monesti arjen keskellä voi tuntua, että tunneyhteys kumppaniin on heikko tai suorastaan olematon. Ei osata tai uskalleta puhua asioista suoraan, ymmärretään toisen viestit väärin. Lämpimän ja rakastavan suhteen sijaan elämää täyttävät riidat ja negatiiviset toimintamallit, jotka ajavat pariskuntaa kauemmaksi toisistaan. Jossain syvällä piilossa ovat kuitenkin tarpeet tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi.

Kiintymyssuhde kumppaniin on elintärkeä. Siksi tunneyhteyden katkeamisen uhka saa ihmisen reagoimaan tähän uhkaan itselleen tyypillisellä tavalla, esimerkiksi hyökkäämällä tai vetäytymällä. Nämä keinot usein pahentavat tilannetta entisestään. Tunnekeskeinen parisuhdekurssi perustuu kiintymyssuhdeajatteluun, jonka avulla opetellaan tunnistamaan parisuhteen negatiivisia kehiä, avaamaan niitä sekä ymmärtämään omaa ja toisen käyttäytymistä yhteyden katkeamisen uhatessa.

Negatiivisten kehien pysäyttäminen sekä pinnan alla olevien tunteiden löytäminen ja jakaminen kumppanin kanssa auttavat hoitamaan ja rakentamaan tunneyhteyttä ja sitä myötä vahvistamaan rakastavaa, turvallista ja hyvinvoivaa parisuhdetta.

Tuntuuko siltä, että keskinäinen tunneyhteys kumppaniin on heikko tai suorastaan olematon? Haluatteko parantaa suhteenne tunneyhteyttä ja läheisyyttä?

TUNNEKESKEINEN PARISUHDEKURSSI 4.-6.9.2020 Sääksin leirikeskuksessa Kiljavalla 

Nurmijärven ja Vantaan perheasiain neuvottelukeskukset järjestävät yhdessä tunnekeskeisen parisuhdekurssin 8 parille Sääksin leirikeskuksessa Kiljavalla pe-su 4.-6.9.2020.

Kurssi soveltuu pareille, jotka haluavat parantaa keskinäistä tunneyhteyttään eikä heillä ole akuuttia kriisiä tai isoja ratkaisemattomia ongelmia parisuhteessaan. Kurssi on ennaltaehkäisevä ja se perustuu kiintymyssuhdeajatteluun. Viikonlopun aikana opetellaan tunnistamaan omia reagointitapoja (esim. hyökkääminen tai pakeneminen) ja pysäyttämään parisuhteen haitallisia kehiä. Samoin pyritään lisäämään ymmärrystä omista ja puolison tarpeista.

Kurssiin kuuluu alkuhaastattelu sekä oheislukemisena Sue Johnsonin kirja ”Kuinka sinut tuntisin paremmin”. Viikonlopun hinta on 172eur/pari (sisältää ohjelman ja täysihoidon omilla liinavaatteilla). Ohjaajina toimivat Riitta Tapionsalo ja Elina Mäenpää. Molemmat ovat perheneuvojia ja paripsykoterapeutteja. Tiedustelut 050 3476451 tai riitta.tapionsalo@evl.fi (Vantaa).