ASU VANTAALLA! MUTTA MITEN?

Vantaalaisille asumisen ongelmia, asumisvaikeuksia tai asunnon menettämisen uhkan alla eläville on tarjolla palveluita ja tukea sekä ennaltaehkäisevästi että silloinkun tilanne on jo "päällä" eli asuntoa ei enää ole.

AJOISSA APUA!

Asumiseen liittyvät ratkaisut harvoin ratkeavat itsestään ja apua/tukea voi joutua etsimään pidempäänkin ja vaatii aktiivisuutta. Asunnosta luopumiseen ja toisen asunnon saamiseen tarvitaan usein apua tukea ja aktiivisuutta ja tilapäisiä asumisvaihtoehtojakin on tarjolla vain vähän. Mihin asumisvaihtoehtoon apua etsivä tyytyy ja mihin haluaa? Kompromissi vaikeassa asumistilanteessa voi tilapäisesti tarkoittaa vaikka vain omaa huonetta, yhteisasunnon solua tai lyhytaikaista asumista tilapäismajoituksessa ja odottamista? 

MIHIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Vantaan Verso. Mikäli tilanne on kriisiytynyt tai asumisasiassa ei ole tietoa tai käsitystä mitä tehdä tai ei ole ennestään Vantaan kaupungin sosiaalitoimen asiakas voi hakeutua Vantaan Versoon. Versosta voi kysyä apua tai selvittää eri vaihtoehtoja, mistä kysyä lisää. Harvoin kriisivaiheessa ehtii tehdä hyviä päätöksiä ja ratkaisuja, jos ei ole tietoa eri vaihtoehdoista. Palveluita on tarjolla nuorille, aikuisille ja perheille sekä seniorieilla.

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/aikuisten_sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut nykyisille asiakkaille. Asumiseen ja sen jatkumiseen ja sen vaihtoehtoihin voi tulla haasteita vaikka olisi jo erilaisten palveluiden piirissä. Asumisen kysymyksiin ratkaisun löytyminen vaatii aktiivisuutta, suunnitelmallisuutta ja sitoutumista myös avun vastaanottomiseen. Yli 25-vuotiaille vantaalaisille, joilla on asiakkuus sosiaalipalveluissa (tarkoittaa, että asiointisuhde on olemassa tai sen päättymisestä ei ole kuukausia/vuosia) on yhteydenotto mahdollisimman pian. 

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/aikuisten_sosiaalipalvelut/nykyisten_asiakkaiden_sosiaalipalvelut

Asumisen tuki. Vantaan kaupungin asumisen tuki tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja asumiselle. Kaikki eivät selviä kotonaan ja joskus muunlainen asumisen vaihtoehto on parempi kuin oma vuokrayksiö. Asumisentuki tarkoittaa asumisen tukea mutta myös asunnottomuuden ehkäisyä sekä asunnottomuusjakson päättymiseen tehtävää työtä yhdessä asiakkaan kanssa. 

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/asumisen_tuki

Kuntouttava asuminen. Vantaan kaupungin kuntouttava asuminen sisältää asumiselle ehtoja, joilla on tarkoitus saada asuminen turvalliseksi ja saada epävarmoihin tilanteisiin tukea ja asumiseen jatkuvuutta. 

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paihteet_ja_mielenterveys/kuntouttava_asuminen

VANTAALAISIA ASUMISEN VAIHTOEHTOJA!

Mikäli on jäänyt ilman asuntoa kokonaan ja elämäntilanne on päihdekuntoutusvaihessa on mahdollisiis hakeutua asumispalveluihin mm. Koisonrannan palvelukeskukseen 

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paihteet_ja_mielenterveys/kuntouttava_asuminen/paihdekuntoutujien_asuminen

Esperi. Sosiaalitoimen avulla Hoivaonni tukiasunnot, Villenpirtti kriisiasuminen tai Simonpirtti asumispalvelut (valitse sivulta Vantaa= 4)

https://www.esperi.fi/vantaa/hoitokodit-mielenterveys-ja-paihdekuntoutujille

Sahapuisto. Sosiaalitoimen avulla voi päästä asumaan tilapäisesti - Sahapuisto

https://www.sininauhakoti.fi/asumisyksikot-ja-asunnot/sahapuisto-vantaa/

Myrri. Sosiaalitoimen avulla voi päästä myös - Myrri (mahdollisuus kriisiasumiseen lyhtyaikaisesti)

https://www.sininauhakoti.fi/asumisyksikot-ja-asunnot/myrri-vantaaa/

Kiltakoti. Päihdepalveluiden kautta on mahdollisuus päästä Kiltakotiin.

http://vantaan-a-kilta.fi/asumispalvelut/

Lisäksi on muita paikkoja, joihin voi joutua tilapäisesti asettumaan. Tällöin voi joutua tinkimään yksityisyydestä ja omasta tilasta, mutta ne ovat kuitenkin usein parempia vaihtoehtoja kuin ulkona asuminen tai tuttavan sohvalla yöpyminen pitkään.

 

OMA KOTI KULLAN KALLIS, MUTTA VOI OLLA VAIHTOEHTONA KAIKKEIN HUONOIN!

Mikäli kotona asuminen on turvatonta tai asuminen ei muuten suju enää niin apua kannattaa kysyä ajoissa! Kaatumiset, asunnon hoitamisen vaikeutuminen, asunnon huono kunto, asunnon sijainti kaukana palveluista ja kulkureiteista, arjen sujuminen, peseytyminen ym. Kysyvä ei tieltä eksy. 

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/kun_kotona_ei_enaa_parjaa