Uutislistaukseen

Päättyvät vuokrasopimukset on solmittu vuonna 1964. Ilmakuva Lehtisaaresta vuodelta 1973. Kuva: SKY-FOTO Mö... Päättyvät vuokrasopimukset on solmittu vuonna 1964. Kuva Lehtisaaresta vuodelta 1973. Kuva: SKY-FOTO Möller, Helsingin kaupunginmuseo.

Lehtisaaren uudet vuokrasopimusluonnokset hyväksyttiin Vantaan seurakuntien yhteisessä kirkkoneuvostossa

13.11.2019 07.30

Maavuokrien korotukset porrastuvat useammalle vuodelle ja niihin esitettiin kevennyksiä lehtisaarelaisten eduksi.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi kymmenen Lehtisaaressa sijaitsevan taloyhtiön maavuokrasopimuksia. Maavuokrasopimusten tasosta on neuvoteltu vuosia. Helsingin käräjäoikeus ratkaisi 13.9.2019 kiistaksi kärjistyneen neuvottelutilanteen yhdeksän taloyhtiön osalta siten, että Vantaan seurakunnat voivat esittää vuokraehdot Lehtisaaressa sijaitseville taloyhtiöille. Seitsemän taloyhtiötä kymmenestä on valittanut päätöksestä hovioikeuteen. 

Valmistelussa on kuultu taloyhtiöiden edustajia ja vuokrien korotuksiin ollaan esittämässä aikaisempaa pidempää porrastusta. Porrastukset vuokrankorotuksiin oltiin aikeissa toteuttaa kolmessa vuodessa vuoden 2020 alusta lukien, mutta nyt ne esitetään porrastettavaksi viiden vuoden ajalle.    

Yhteisessä kirkkoneuvostossa valtuutettu Timo Auvinen teki ehdotuksen, jossa vuokria porrastettaisiin kaikkien taloyhtiöiden osalta kevyemmin lehtisaarelaisten eduksi ensimmäisen viiden vuoden aikana. Yhteinen kirkkoneuvosto äänesti Auvisen esityksen voimaan 12 äänellä. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Uusi ehdotettu porrastus olisi ensimmäisenä vuonna 30% vuokrahinnasta, toisena vuonna 50 %, kolmantena 70 %, neljäntenä 80 % ja 100 % viidentenä vuonna. Pohjaesityksen tiukempi porrastus olisi ollut 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ja viimeisenä vuonna markkinahintainen vuokra maksettaisiin täysimääräisenä. 

 

Kaikille taloyhtiöille esitetään samoja ehtoja – jatkotoimissa eroja 

Yhden Vantaan seurakuntien mailla, Tykistökapteenintie 5:ssa, sijaitsevan taloyhtiön vuokrasopimusehdoista on käyty neuvottelua välimiesoikeudessa. Välimiesoikeuden päätöksessä 27.9.2019 linjattiin siten, että vuokrasopimus tulee solmia maanomistajan ja vuokralaisen välillä yhteisesti sovituin ehdoin. Myös Tykistökapteenintien taloyhtiön osalta vuokrankorotuksia porrastettaisiin viiden vuoden ajalle. Lisäksi seurakunnat esittävät ehtoja, jossa vuokraa tarkistetaan 25 vuoden välein 10 vuoden sijaan. Lisäksi taloyhtiöllä on mahdollisuus jatkaa vuokra-aikaa 50 vuoden jälkeen halutessaan vielä 20 vuodella. Vuokraa myös porrastettaisiin vastaavin prosentein kuin muidenkin asunto-osakeyhtiöiden kohdalla. 

Mikäli neuvotteluissa Tykistökapteenintie 5:n kanssa ei päästä yhteiseen sopimukseen vuokrasopimuksen ehdoista, välimiesoikeuden päätöksen mukaisesti Vantaan seurakuntayhtymä lunastaa As Oy Tykistökapteenintie rakennuksen vuokrasopimuskauden päättyessä. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lisäksi luopua oikeudenkäyntikulujen korvausvaateista kahden asunto-osakeyhtiön osalta (Rantalehto ja Säästöketo). Kyseiset asunto-osakeyhtiöt eivät valittaneet käräjäoikeuden päätöksestä.  

Lehtisaaren Papinpöydänkujan tyhjille tonteille hyväksyttiin uudet vuokrasopimukset uusille asuintaloille 

Lehtisaaressa sijaitsee kolme rakentamatonta tonttia, joihin kaavaillaan asuintaloja. Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Papinpöydänkuja 1, 3 ja 5 sijaitsevat tontit vuokrataan PH-Asunnot OY:lle vastaavilla maavuokraehdoilla kuin Lehtisaaressa sijaitsevien Vantaan seurakuntien tonttien osalta muutoinkin. Tonttien vuokrauksen periaatteena on ollut 5 prosentin vuotuinen tuotto-odotus maan käyvästä arvosta. Vuokra-aika tulee olemaan 50 vuotta.

Kaikki sopimukset viedään hyväksyttäväksi yhteiseen kirkkovaltuustoon 3.12.2019.