Hyppää sisältöön

Vi i Vanda

Gruppens kontaktperson

Maria Kotilainen, maria.kotilainen@eduvantaa.fi

                            

Gruppens bakgrund

Vi i Vanda är en obunden grupp församlingsmedlemmar från olika delar av Vanda.

 

Gruppens slogan i valet

Tro på det goda tillsammans i vår kyrka!

 

Gruppens mål

  • Vi vill att församlingen skall vara en välkomnande och inkluderande gemenskap, en del av den världsvida kristenheten för att möta människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Vi vill att människor med olika erfarenheter och förmågor kan få rum och mötas med respekt.
  • Vi vill att församlingens sociala engagemang och samarbete med olika aktörer i vår stad skall växa och stärkas.
  • Vi vill föra dialog med alla aktörer, nuvarande och kommande församlingsmedlemmar i vår stad.

 

// ]]>