Hyppää sisältöön

Kyrkan Mitt i Byn

 

Gruppens kontaktperson

Jan-Erik Eklöf, jeje@idrott.fi, p. 040 184 6380

 

Gruppens bakgrund 

Obunden gruppering som värnar om ett gott samarbete med kyrkoherden och personalen.

 

Gruppens slogan i valet

En god gemenskap - vår kyrka mitt i byn

 

Gruppens mål

Vi arbetar för att skapa en uppmuntrande och konstruktiv stämning i församlingsrådet. Vi vill stöda vår kyrkoherde i hans viktiga arbete med att utveckla församlingen och församlingsverksamheten.

Målsättningen är öppenhet i beslutsfattningen och tolerans. Vi vill arbeta för en församling där såväl unga som äldre känner sig trygga i sin tro och var alla är välkomna med i verksamheten.

Kyrkan Mitt i Byn står för vänskap, positiv anda, ett gott samarbete och respekt för våra medmänniskor och församlingsmedlemmar.

 

Konkreta exempel på saker som gruppen vill främja i Vandas församlingar under den inkommande fyraåriga valperioden 2019-2022

Det mest centrala är att skapa en god arbetsgemenskap inom församlingen. Församlingen behöver ett församlingsråd som är konstruktivt och uppmuntrande.

Kyrkan bör även komma närmare sina medlemmar och vi vill arbeta för att alla kan känna sig välkomna med i gemenskapen.

Kyrkan Mitt i Byn har konsekvent arbetat för en god ekonomi, vilket möjliggjort att Vanda svenska församling har kunnat stöda olika verksamhetsformer för såväl yngre som äldre. Detta arbeta kommer vi att fortsätta med.

Informationen och kontakten till församlingsmedlemmarna skall vi fortsätta att utveckla och vi skall vara mer lyhörda till vad församlingsmedlemmarna önskar av församlingsverksamheten.

 

Konkreta exempel på saker ni drev på/som förverkligades under föregående fyraåriga valperiod

Kyrkan Mitt i Byn har arbetat med att öka stödet till de mest utsatta i världen och hemma i Vanda. Genom ett initiativ i gemensamma kyrkorådet lyckades vi nästan fördubbla krishjälpen till utlandet och även krishjälpen till de mest utsatta i Vanda.

Vi har arbetat för nya arbetsutrymmen för personalen och tillsammans med Tikkurilan seurakunta förväntar vi oss att detta kommer att bli verklighet inom de närmaste åren.

Vi har arbetat för mångfalden inom församlingsverksamheten och stött medlemmarna och deras verksamhet, vilket vi vill fortsätta med. Vi stödde förslaget att församlingen skulle öppna sina utrymmen för samkönad kyrklig vigsel, vilket godkändes av rådet.

Vi har haft ett gott samarbete med kyrkoherden och lyckats att för vår del ge honom det stöd han behövt i sitt arbete.

// ]]>