Hyppää sisältöön

Kokoava seurakunta

Ryhmän yhteyshenkilö

Petri Koivuniemi
petri.koivuniemi@luukku.com
044-2663263

Ryhmän tausta

Sitoutumaton

Ryhmän tunnus/slogan vaaleissa

Kokoava seurakunta toimii yhteisön rakentajana.

Ryhmän tavoitteet

Haluamme antaa seurakunnalle tilaa paikallisena toimijana. Hyvä yhteistyö kunnan ja seurakunnan välillä on syytä päivittää yhteisen suunnitelman tekemisellä. Erilaisen seurakuntalaisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen on tärkeää paikallisen yhteisön rakentamisessa.

Suomalainen yhteiskunta on rakentunut merkittävin osin luterilaisen kristillisen arvojen pohjalle. Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina sekä uskonnollisen kasvun paikkana tulee vahvistaa.

Kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edelläkävijä.

Konkreettisia esimerkkejä asioista, joita ryhmä haluaa Vantaan seurakunnissa edistää tulevalla nelivuotiskaudella 2019-2022

Toisten ihmisten arvostus ja suvaitsevaisuus ovat luonnollinen osa ihmisyyden kunnioitusta. Uskonnonvapaus merkitsee meille jokaisen vapautta oman uskonnon harjoittamiseen ja omaksumiseen. Yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa tapahtuneet muutokset edellyttävät suvaitsevaisuutta ja luovat kirkolle uusia odotuksia.

Kirkon tulee uudistua pystyäkseen vastaamaan kristillisenä yhteisönä uusiin haasteisiin. Seurakuntien talous on tiukempi ja resurssit ovat rajatumpia kuin aikaisemmin. Seurakuntien on mietittävä painopistealueitaan, jota se ei vaan sopeuta vaan supistuvien resurssien keskellä löytää uusia toimintatapoja.

// ]]>