Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen naimisiin menoa suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siinä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.

Käytännön ohjeita

  • Kun ainakin toinen kihlakumppaneista on Vantaan ev.-lut. seurakuntien jäsen, avioliiton esteiden tutkinta voidaan tehdä Vantaalla.
  • Esteiden tutkintaa pyydetään joko seurakuntien keskusrekisterissä tai jomman kumman kihlakumppanin omassa seurakunnassa.
  • Myös maistraatti voi suorittaa esteidentutkinnan, mutta silloin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.
  • Avioliiton esteiden tutkintaa varten täytetään lomake. Lomakkeen voi tulla täyttämään paikan päälle tai sen voi tulostaa sivun alareunasta.
  • Täytetty lomake toimitetaan keskusrekisteriin tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon viimeistään viikkoa ennen hääpäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.
  • Lomaketta palautettaessa pitää molemmilla olla mukana henkilöllisyystodistus. Jos lomake toimitetaan postitse, siinä on oltava myös kahden todistajan allekirjoitukset.
  • Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.
  • Todistus annetaan vihkivälle papille yleensä tapaamisessa ennen häitä, mutta viimeistään vihkimisen yhteydessä. Todistus on välttämätön, että pari voidaan vihkiä.

Avioliittoaikomuksen julkisuus

Kun kihlapari on seurakunnan jäseniä, tieto heidän tulevasta avioliitostaan voidaan lukea jumalanpalveluksessa, mitä ennen nimitettiin kuulutuksien lukemiseksi.

Tiedot julkaistaan myös Kirkko ja kaupunki -lehdessä, joka ilmestyy myös internetissä.

►  Kirkko ja kaupunki näköislehtiarkisto

Ajankohta sovitaan pariskunnan kanssa, kun he pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Tietojen julkaisemisen voi myös halutessaan kieltää.

Keskusrekisterin ja kirkkoherranvirastojen yhteystiedot

Vihkipäivä, kirkko ja pappi

Vantaalla kirkkojen ja muiden seurakuntien tilojen varaukset hoidetaan seurakuntien kirkkoherranvirastoissa. Niistä varataan myös vihkipappi ja kanttori.

Lue lisää Vantaan seurakuntien Häät-sivuilta