Vanda svenska församlings församlingsråd

Vi i Vanda
Halmén, Annika, eftisledare
Wikman, Håkan, kantor
Lindqvist, Jan, ungdomsledare
Karlsson, Sara, studerande
Nurmi, Alex, ungdoms- och fritidsinstruktör
Nurmi-Kokko, Tiina, socialsekreterare
Bergström, Marianne, barnledare

Kyrkan mitt i byn, KMB
Eklöf, Jan-Erik, projektledare
Träskman, Marianne,administrationssekreterare
Linnamäki, Anita, PR-sekreterare
Mannola, Maximilian, trafikplaneringskonsult
Sandell, Håkan, pensionär