Vanda svenska församlings församlingsråd 2015-2018

Ordinarie ledamöter

Träskman, Marianne (viceordförande)

Bergström, Marianne
Eklöf, Jan-Erik
Glantz- Vilo, Helén
Halmén, Annika
Linnamäki, Anita
Mannola, Max
Nurmi-Kokko, Tiina
Pekanpalo, Reijo
Ruusu, Inger
Sandell, Håkan
Wikman, Håkan

Suppleanter
Borgstén, Tiina
Falkstedt,Marina
Halminen, Birgit
Olenius, Christina
Sergelius, Tom
Väänänen, Marja-Leena