Vanda församlingar förnyar sina webbsidor.  Vanda svenska församling får mera svenskt material kontinuerligt. Under hösten kommer de svenska sidorna att färdigställas.

 

Aktuellt

 

Veckomässan onsdag  morgon 2.9 kl. 8.30 inhiberad.

Beslut om kyrkobesvär

Helsingfors förvaltningsdomstols har givit beslut angående framförande av kyrkobesvär, som gjordes mot valnämndens i Vanda svenska församlings beslut 12.11.2014 §4 om fastställandet av valresultatet.

 Beslut kan läsas i sin helhet här 


Vanda svenska församling - kontaktuppgifter

Vanda svenska församling är den enda svenskspråkiga församlingen  i Vanda och den omfattar hela staden. Också finskspråkiga kan vara medlemmar i Vanda svenska.  Välkommen med i den svenskspråkiga verksamheten!

Pastorskansliets öppettider och adress:

  • tisdag - fredag kl. 9-13  ( juni -augusti)
  • Vallmovägen 5 A, 2. vån, Dickursby
  • tfn (09) 830 6262
  • e-post: vandasvenska(at)evl.fi
  • Vanda svenska församling, PB 69, 01301 Vanda