Vanda församlingar förnyar sina webbsidor.  Vanda svenska församling får mera svenskt material kontinuerligt. Under hösten kommer de svenska sidorna att färdigställas.

 

Aktuellt

Diakoni 100 år i Vanda - jubileumsutställning  15.9 - 2.10 i Vandainfo, DIXI centrum i Dickursby.

Familjefestmässa  med barn och pensionärer i Helsinge kyrka S:t Lars söndagen den 4 oktober kl. 10.
Vi firar dagklubbsverksamheten 70 år och pensionärernas kyrkogångssöndag.
Efter mässan firar vi stora och små änglar i Helsinge skola med lunch, allsång och med hunden Recku Retford.
Lunch 5 €/person och 10 €/familj till förmån för barn- och familjearbetet.

 

 


 

Beslut om kyrkobesvär

Helsingfors förvaltningsdomstols har givit beslut angående framförande av kyrkobesvär, som gjordes mot valnämndens i Vanda svenska församlings beslut 12.11.2014 §4 om fastställandet av valresultatet.

 Beslut kan läsas i sin helhet här 


Vanda svenska församling - kontaktuppgifter

Vanda svenska församling är den enda svenskspråkiga församlingen  i Vanda och den omfattar hela staden. Också finskspråkiga kan vara medlemmar i Vanda svenska.  Välkommen med i den svenskspråkiga verksamheten!

Pastorskansliets öppettider och adress:

  • måndag - fredag kl. 9-13 
  • Vallmovägen 5 A, 2. vån, Dickursby
  • tfn (09) 830 6262
  • e-post: vandasvenska(at)evl.fi
  • Vanda svenska församling, PB 69, 01301 Vanda