Vanda församlingar förnyar sina webbsidor.  Vanda svenska församling får mera svenskt material kontinuerligt. Under sommaren kommer de svenska sidorna att färdigställas.

Aktuellt

Sommarläger

För barn i förskolan och åk 1-6

Vanda svenska församling ordnar tre dagsläger i juni på Helsinggård, Konungsvägen 2. Dagslägren håller öppet 8.30-16.30 och är för barn i förskolan och i åk 1-6. Vi leker, sjunger, pysslar och har roligt tillsammans. På lägren äter vi också lunch och mellanmål. Pris: 60 €/vecka.

  • Läger 1: 1-5.6
  • Läger 2: 8-12.6
  • Läger 3: 15-18.6

► Det finns ännu platser kvar på alla läger. Anmälningsblankett hittar du här.
► Har du frågor? Kontakta alexandra.blomqvist@evl.fi eller 050 566 8266.

Beslut om kyrkobesvär

Helsingfors förvaltningsdomstols har givit beslut angående framförande av kyrkobesvär, som gjordes mot valnämndens i Vanda svenska församlings beslut 12.11.2014 §4 om fastställandet av valresultatet.

 Beslut kan läsas i sin helhet här 


Vanda svenska församling - kontaktuppgifter

Vanda svenska församling är den enda svenskspråkiga församlingen  i Vanda och den omfattar hela staden. Också finskspråkiga kan vara medlemmar i Vanda svenska.  Välkommen med i den svenskspråkiga verksamheten!

Pastorskansliets öppettider och adress:

  • tisdag - fredag kl. 9-13  ( juni -augusti)
  • Vallmovägen 5 A, 2. vån, Dickursby
  • tfn (09) 830 6262
  • e-post: vandasvenska(at)evl.fi
  • Vanda svenska församling, PB 69, 01301 Vanda