Yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa

Vantaan seurakunnissa tehdään monipuolista ja laaja-alaista kasvatusyhteistyötä kaupungin ja järjestöjen, sekä kaiken ikäisten lasten ja perheiden kanssa. Seurakunnat vastaavat alueellisesti omista kerhoistaan, leireistään ja muista toiminnoistaan.  Yhteistyötä  Vantaan seitsemän seurakunnan kesken tehdään monella tavalla. Joitakin kasvatustyön tehtäviä on keskitetty seurakuntien yhteisiin palveluihin.

Yhteinen lapsi- ja nuorisotyö koordinoi ja kehittää lapsi- ja perhetyötä ja nuorisotyötä yhdessä seurakuntien kanssa.

Yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa

Ota yhteyttä

Iris Sotamaa
Kasvatusasiainsihteeri
Vaihde 09-83061
Unikkotie 5 a B 3krs.
01300 Vantaa