Diakoniasäätiö Foiben hallitus

Vantaan seurakuntayhtymän edustajat Foiben hallituksessa. Jäsenet valitaan yhteisessä kirkkoneuvostossa.

 • Riitta Ahlroth, varamies Soile Niemi
 • Visa Tammi, varamies Markku Weckman

Kiinteistöjohtokunta

Kiinteistöjohtokunta valmistelee ja hoitaa rakennus-, kiinteistö-, maankäyttö-, hautausmaa- ja kurssikeskuspalveluiden asioita. Jäsenet valitaan yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Johtokunnan jäsenet 2017–2018
7 jäsentä (Varajäsenet)

 • Eero Sivunen, puheenjohtaja (Eero Tolonen)
 • Jari Porthén, varapuheenjohtaja (Teuvo Puolakka)
 • Urpo Vainio (Minna Kuusela)
 • Jorma Hentilä (Antti Marvia)
 • Anneli Kihlström (Raili Savolainen)
 • Anneli Karlsson (Pirkko Kotila)
 • Leila Nuotio (Tapani Varis)

YKN:n edustaja: Raimo Huvila


Suunnittelutoimikunta

Kirkkojärjestyksen 9:4 pykälän mukaisesti: Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

Suunnittelutoimikunnan jäsenet 2017 - 2018

 • Eve Rämö, puheenjohtaja
 • Heikki Hilli, varapuheenjohtaja
 • Loviisa Kaartokallio
 • Jouni Tiainen
 • Marianne Träskman
 • Mia Salminvuo
 • Taina Hautala
 • Soile Niemi
 • Tapio Leskinen
 • Tom Sergelius
 • Hilkka Kemppinen
 • Risto Hiltunen

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, lääninrovastilla sekä yhtymän johtajan nimeämällä virkamiehistä koostuvalla toimikunnan valmisteluryhmällä on läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan kokouksissa. Toimikunta voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa kuultavaksi. Toimikunta valitsee itselleen sihteerin.  


Yhteisen seurakuntatyön johtokunta

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta vastaa yhteisestä diakoniatyöstä, yhteiskuntatyöstä, yhteisestä kasvatus- ja musiikkityöstä, perheneuvontatyöstä, sairaalasielunhoitotyöstä ja Laurinkodin tuetuista asumispalveluista sekä ystävyysseurakuntatoimintaan liittyvistä tehtävistä ja toimialansa luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kouluttamisesta. Jäsenet valitaan yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Johtokunnan jäsenet 2017–2018

7 jäsentä (varajäsen)

 • Tiina Tuomela, puheenjohtaja (Elisabet Tepora)
 • Emma Perälä, varapuheenjohtaja (Taru Nieminen)
 • Seppo Palonen (Sakari Rokkanen)
 • Anneli Koskinen (Jarno Eskelinen)
 • Eila Paulún (Pasi Järvinen)
 • Eero Untamala (Nina Silander)

Ympäristötoimikunta

Ympäristötoimikunta ohjaa ja koordinoi seurakuntien ympäristöasioita ympäristödiplomin edellyttämällä tavalla. Jäsenet valitaan yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Jäsenet 2015-2016:

 • Simo Routarinne, pj.
 • Heikki Mäkinen, vpj.
 • Soile Tahvanainen
 • Jyrki Riikonen

Toimikunnan työskentelyyn osallistuu myös Helsingin seurakuntien ympäristöasiantuntija Elina Hienonen.

Seurakuntien työntekijöistä ympäristötoimikuntaan kuuluvat

 • projektisihteeri Tuula Kortesmaa (ympäristötoimikunnan valmistelija ja sihteeri), p. 050 585 0252, tuula.kortesmaa@evl.fi
 • kirkkoherra Jukka Nevala, Hämeenkylän seurakunta tiedotussihteeri Anna Äystö, Hämeenkylän seurakunta (seurakuntien ympäristövastaavien edustaja)
 • johtava kasvatusasiain pastori Tarja Korpela (ympäristökasvatus)
 • tiedottaja Katriina Harviainen (viestintä)
 • palveluesimies Mirva Sorvoja (leiri- ja kurssikeskuspalvelut)