Lähetystyö - koko seurakunnan tehtävä

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18–20)

Lähetystyö on kaikille Jeesuksen seuraajille annettu tehtävä. Lähetystyötä toteutetaan seurakunnissa erityisesti lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjen nimikkosopimusten kautta. Seurakunta sitoutuu kannattamaan yhdessä järjestöjen kanssa lähettämiään työntekijöitä tai nimikkokohteita vähintään sopimuksen mukaisella summalla vuodessa. Kannatussumma kertyy budjettiin varatuista varoista ja vapaaehtoisesta kannatuksesta. Vapaaehtoinen kannatus tulee mm. yksityisten henkilöiden lahjoituksista, lähetysmyyjäisten tuotoista ja seurakunnan tilaisuuksissa kerätyistä kolehdeista/vapaaehtoisista kahvirahoista.

Jokaisen työntekijän/perheen takana on yleensä 3–4 seurakuntaa, jotka ovat sitoutuneet keräämään sovitun tukisumman vuodessa. Lähetysjärjestön kanssa voidaan myös solmia sopimus jonkun tietyn alueen tai projektin tai esim. koulun tai lastentarhan tukemisesta.

Rekolan seurakunnalla on kuusi sopimusta eri lähetysjärjestöjen kanssa. Tuemme kolmea perhettä ja kolmea lähetyskohdetta. Katso tarkemmin: ► Työmme maailmalla.

Lisäksi tuemme kahta ystävyysseurakuntamme työtä
Vormissa, Virossa.
Yhdysvalloissa Länsi-Virginiassa.

Lähetystyötä voi siis tukea myös osallistumalla lähetysaiheisiin tilaisuuksiin

Lähetysmyyjäiset

Rekolan kirkolla järjestetään lähetysmyyjäisiä 1–2 kertaa vuodessa. Joulun alla myyjäiset ovat joko ensimmäisenä adventtina tai itsenäisyyspäivänä. Myyjäisiä voi olla myös pääsiäisen aikaan, palmusunnuntaina tai pääsiäisvaellusten yhteydessä. Tervetuloa mukaan! Tarvitsemme myyjäisiin lahjoituksia (käsitöitä/leivonnaisia) ja työvoimaa eri tehtäviin! Katso tarkemmat tiedot tämän vuoden lähetysmyyjäisistä: ► LÄHETYSMYYJÄISET

Lähetyksen kannatustili


FI89 15963 0000 37764, saaja Rekolan seurakunnan lähetystyö
Viesti: 1062 00000 lähetystyölle! Jos haluat kohdentaa tukesi tietylle järjestölle, liitä viestiin SLS, SEKL, SPS, SLEY, ELK tai SANSA riippuen siitä, minkä järjestön työtä haluat tukea.

Ota yhteyttä

Vappu Olsbo
Lähetystyön pastori
Rekolan seurakunta
09 830 6737
Kustaantie 22
01400 Vantaa
Päivi Peittola
lähetys- ja aikuistyön sihteeri
Rekolan seurakunta
09 8306741
Kustaantie 22
01400 Vantaa
Sirkka (Siru) Rantanen
Perhetyön diakoni
Rekolan seurakunta
(09) 830 6720
Faksi: 09 830 6716
Kustaantie 22
01400 VANTAA