Kansainvälinen vastuu ja lähetystyö

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Jeesus on itse asettanut kasteen. Matteuksen evankeliumin mukaan hän antoi kaste- ja lähetyskäskyn opetuslapsilleen ylösnousemisensa jälkeen sanoin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20.

Seurakunnan lähetystyön kautta voimme tukea nimikkokohteissa tehtävää työtä, lähetystoimintaa, sekä vapaaehtoisten järjestämiä erilaisia tempauksia.

Korson Seurakunta osallistuu lähetystyöhön Suomessa, sekä maailmalla ja seurakunnalla on omat nimikkolähetit ja nimikkokohteet. Lähetysyhdistys Kylväjän lähetti toimii Etu-Aasiassa. Suomen Lähetysseuran kautta tuetaan Bangkokissa tehtävää Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon seurakuntatyötä ja teologista koulutusta.

Nimikkolähetteinämme Bangkokissa toimii aviopari Tero Massa ja Katariina Kiilunen. Yhteyshenkilönä Suomen Lähetysseuraan toimii Lauri Kananen. Seurakunnallamme on yhteistyösopimus Medialähetys Sanansaattajien kanssa, jolla tuetaan radiolähetystyötä Intiassa, erityisesti gujaratinkielistä radio-ohjelmaa "Naiset toivon lähteellä". Kyseinen ohjelma kuuluu osana maailmanlaajaan rukousliikkeeseen.

Kaikki Korson seurakuntalaiset ovat merkittävä voimavara Korson seurakunnan lähetystyössä ja erityisesti perheitä kaivataan mukaan toimintaan.