1. Hjältegravarna
Skulptören Aimo Tukiainen har ritat området kring hjältegravarna. Området består av en granitmur som omgärdar gravarna, en järnport och ett stort kors i brons. Arbetet stod färdigt 1964 förutom portarna som blev färdiga 1965.
År 1974 stals en av portarna och såldes som skrot. Portarna var unika och Aimo Tukiainen blev tvungen att göra nya gjutformar. Den nya porten blev färdig 1978.

2. Släkten Cronstedts gravkapell
Viceamiralen CarlOlof Cronstedt (1756-1820), ägare tili Hertonäs gård och hans hustru grevinnan Beata Sofia Wrangel (1762-1840) är begravda i det vitrappade gravkapellet i det östra hörnet av kyrkogården. På stentavlan ovanför dörren finns släktvapnen för båda släktgrenarna.

Gravkapellet är i nyklassisk stil och torde vara ritat av Per Granstedt som också ritat huvudbyggnaden tili Hertonäs gård.

3. Släkten von Wendts gravkapell
Ägaren tili Linnais gård, generallöjtnant Alexander Jakob von Wendt Iät bygga det andra kapellet 1848 med släktvapen ovanför dörren. Släkten använder fortfarande kapellet.

4. De tyska soldatgravarna
Helsinge församling reste ett minnesmärke över de tyska soldater som stupade i striderna mot de röda vid Kylmäoja i april 1918.

5. Krigskamrer Weckströrns grav
Den äldsta gravstenen är byggherren för Domarby gård krigskamreren Johannes Weckströmin (1753 -1811). På båda sidorna om stenen uppräknas den dödes förtjänster och de efterlevandes sorg, allt i tidens anda. Stenen omgärdas av ett gjutjärnsstängsel.

6. Minneslunden En port mot evigheten
Vandaborna kan, med Ijus och blommor, vid minneslunden hedra sina bortgångna som begravts på anna ort. Minnesstenen är ritad av Arvo Siikamäki.

7. Minneslundens mur
I minneslunden har askan från avlidna satts utan urna sedan år 1982. Om de anhöriga så önskat har den avlidnas namn graverats på en minnesplatta som fästs vid muren. Murstenen är ritad av arkitekt Tuula Taponen.

8. Minnesmärke över träkyrkan
Heikki Häiväoja har ritat minnesmärket över den gamla träkyrkan. Minnesmärket avtäcktes 1968. Den gamla träkyrkan såldes tili Malm där den senare revs.

I Helsinge har det funnits en kyrka helgad åt S:t Lars redan i början på 1400-talet. Det lär ha varit en rektangulär stockbyggnad.